Verkeers- en Parkeerreglement AMC

Algemeen

 • Houd u op het AMC-terrein aan de Wegenverkeerswet, ook ‘achter de slagboom’;
 • Volg de aanwijzingen op van AMC-beveiligers en andere bevoegde AMC-medewerkers;
 • De maximale parkeer- en stallingsduur is 24 uur;
 • Parkeer uw auto of motor altijd op een officiële parkeerplaats en binnen een parkeervak en uw fiets, brom- of snorfiets in een van de stallingen;
 • Voorkom schade of hinder voor ander verkeer en houd (nood)uitgangen en plekken voor politie, ambulance en brandweer altijd vrij;
 • Gebruik de juiste parkeer- of stallingsplaats;
 • Zet uw voertuig op de locatie die voor uw voertuig of doelgroep bestemd is.

Doelgroepen

Auto's van patiënten en bezoekers

 • Parkeerterrein P1 en parkeergarage P2;
 • Op P1 en in P2 geldt betaald parkeren;
 • Actuele informatie over openingstijden en tarieven zijn opgenomen in de Dienstengids en op amc.nl;

Auto's van mindervaliden;

 • Locatie: bij diverse ingangen van het AMC
 • Alleen met een geldige en zichtbare gehandicaptenparkeerpaart;
 • Op deze plaatsen geldt het tarief van het parkeerterrein;

Auto's van AMC personeel

 • P3 en P4 (toegang met persoonsgebonden AMC-medewerkersbadge);
 • P5 en P7 (open parkeerterrein);
 • P6 (tijdelijke gedoogstatus voor gebruik als parkeerterrein);
 • Personeel in avond- of nachtdienst kan gebruik maken van P2;
 • Personeel met een tijdelijke fysieke beperking kan tijdelijk toegang krijgen tot P2;

Auto's van vergunninghouders

 • Op een parkeerplaats in de juiste zone;
 • Alleen met een geldige AMC-vergunning;

Auto's van autodeelsystemen;

 • Locatie: noordoostzijde AMC-terrein.

Elektrische fietsen en scooters

 • Locatie: Stalling bij het IWO-gebouw (twee plaatsen) en onder de hoofdingang (twee plaatsen);

Motoren

 • Parkeer uw motor alleen op de speciale motorparkeerplaatsen bij M01 en P1.

Download: