Afdeling

Het Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde (CVV) is onderdeel van de Vrouwenkliniek van het AMC.

Het CVV en de vrouwenkliniek werken nauw samen, zowel met de afdeling verloskunde voor pre-conceptionele zorg, de afdeling prenatale diagnostiek en de spoedeisende hulp bij vrouwenziekten (SEHV) waar ook de Jonge Zwangerschaps Unit is gevestigd.

Het CVV is per oktober 2010 verhuisd naar een modern centrum dat aan het AMC gebouwd is (bouwdeel Q).

Het laboratorium heeft “clean room” faciliteiten en is RvA geaccrediteerd tegen de ISO15189 norm. Tevens heeft het laboratorium een erkenning als orgaanbank op grond van de Wet Veiligheid en Kwaliteit Lichaamsmateriaal (WVKL).

Het CVV werkt samen met 1 transport IVF kliniek (OLVG) en met 1 satelliet IVF kliniek (Gemini). Het CVV werkt samen met de afdeling prenatale diagnostiek en klinische genetica van het AMC en MUMC+ voor pre-implantatie genetische diagnostiek (transport PGD).