Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde

Bereken de kans op een succesvolle spontane zwangerschap in 1 jaar (resulterend in levend geborene).

Deze prognose is in de periode 2002-2004 in 38 ziekenhuizen gebruikt in het OFO project waaruit is gebleken dat de modellen werken.

Deze berekening geldt niet voor:

  • Geen eisprong of zeer onregelmatige eisprong;
  • Ernstige mannelijke factor (zaad = volume x concentratie x % goed beweeglijk < 3 miljoen);
  • tweezijdige eileiderafwijking;