Onderwijs en Opleiding

Onderwijs en opleiding zijn kernonderdelen van de afdeling Chirurgie.

De afdeling is verantwoordelijk voor onderwijs aan studenten Geneeskunde en andere studierichtingen van de Universiteit van Amsterdam. Op de verpleegafdelingen worden studenten geneeskunde (co-assistenten) verder tot arts opgeleid. Aan het onderwijs aan studenten en co-assistenten nemen alle chirurgen en arts-assistenten deel. Voor de co-assistenten is er een eigen onderwijscoördinator (Prof. dr. M.P. Schijven).


De academische fase van de opleiding van arts tot chirurg vindt ook plaats door de afdeling chirurgie. Dit gebeurt onder leiding van de opleider chirurgie (Prof. dr. O.R.C. Busch); waarbij alle chirurgen samen de zogeheten opleidingsgroep vormen. Artsen in opleiding tot chirurg werken op alle chirurgische onderafdelingen en bij alle chirurgische subspecialismen. Het AMC kent ook chirurgen die in vervolgopleiding zijn tot gespecialiseerd chirurg (Fellow). Deze vervolgopleidingen kennen elk een eigen vervolgopleider. De opleidingen worden regelmatig gevisiteerd voor erkenning door de MSRC.

Ook wordt er post-academisch onderwijs verzorgd door de afdeling Chirurgie, en bij- en nascholing voor verschillende andere medische specialismen en medewerkers in de zorg.