Endocrinologie en metabolisme

De afdeling Endocrinologie en Metabolisme is nauw betrokken bij diverse onderwijsactiviteiten.

Studie Geneeskunde Universiteit van Amsterdam
De afdeling coördineert en verzorgt het onderwijs van Blok 1.3 “Endocrinologie en Farmacologie” in het eerste jaar (bachelorfase) van het curriculum “Curius+”. Daarnaast participeert de afdeling binnen het kerncurriculum actief in het kleinschalig en grootschalig lijnonderwijs, vaardigheidsonderwijs, keuzeonderwijs en in het aanbieden van wetenschappelijke stages. Voor studenten in het Honoursprogramma wordt een masterclass verzorgd over de rol van de biologische klok in metabole regulatie.

Biomedische Wetenschappen Universiteit van Amsterdam
De afdeling verzorgt een 4-weekse cursus Endocrinologie in de masterfase waarin de studenten kennis maken met verschillende kerndomeinen binnen de endocrinologie (stress, voortplanting, groei en metabolisme)

Medische Informatiekunde Universiteit van Amsterdam
Incidentele klinische colleges

University College Amsterdam
Incidentele key note lectures

Opleiding tot internist
De afdeling verzorgt een tweejaarlijkse regionale cursus Endocrinologie in het kader van de Snapperdagen voor AIOS Inwendige geneeskunde binnen de AMC regio. De AIOS Inwendige Geneeskunde hebben de mogelijkheid om gedurende 6 maanden een keuzestage Endocrinologie te volgen in het kader van de opleiding tot internist

Opleiding in het Aandachtsgebied Endocrinologie
Het hoofd van de afdeling is tevens opleider in het aandachtsgebied Endocrinologie (Nederlandse Internisten Vereniging, sectie Endocrinologie en Metabolisme). Dit is een tweejarige opleiding in het deelspecialisme Endocrinologie. De afdeling verzorgt in samenwerking met alle andere UMCs in Nederland een jaarlijkse tweedaagse cursus Endocrinologie exclusief gericht op de internist-endocrinoloog in opleiding

AMC Graduate School for Medical Sciences
De afdeling is nauw betrokken bij de organisatie van de jaarlijkse cursus “Metabolisme” die wordt aangeboden in het kader van opleiding en scholing van AIOs en arts-onderzoekers die als AMC promovendus zijn geregistreerd. Daarnaast is het hoofd van de afdeling bestuurslid van de AMC Graduate School.
Contact

Secretariaat
B.M. Ensing

Postadres
AMC – F5/166
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam

Bezoekadres
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam

Telefoonnummer:
020-566 6071

Faxnummer:
020-6917682

Email:
secr.endo.metab