Experimentele Immunologie

Laboratorium Medische Immunologie (LMIM)


Wie zijn wij?

Het Laboratorium Medische Immunologie (LMIM) voert laboratorium testen uit voor de diagnose en follow-up van immunologische ziekten. Het laboratorium is uitgerust met een breed scala van state-of-the-art technieken en apparatuur. Twee immunologisch geschoolde medisch immunologen hebben de leiding en hebben veel direct contact met clinici over interpretatie van testuitslagen en advies. Een groep van goed opgeleide analisten staat garant voor een hoge kwaliteitsstandaard. LMIM neemt ook deel aan klinische onderzoeksprojecten. LMIM is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie voor de vereisten zoals vastgelegd in NEN-EN-ISO 15189:2012 (registratienummer: M153). LMIM maakt deel uit van de afdeling Experimentele Immunologie waar zowel fundamenteel als translationeel immunologisch onderzoek plaatsvindt. Dit garandeert een constant inzicht in recente vorderingen in de immunologie en de implementatie van nieuwe diagnostische testen. Sinds april 2011 participeert LMIM in het Lean programma en hiermee wordt een constante verbetering bewerkstelligd van de kwaliteit van onze diensten.

Onze laboratorium testen houden verband met:

 • Primaire en secundaire immuundeficiënties
 • Autoimmuun ziekten zoals: reumatoïde artritis, SLE, syndroom van Sjögren, systemische sclerose, vasculitis, myositis
 • Monoklonale gammopathie zoals: multipel myeloom, AL Amyloïdose
 • Inflammatoire darmziekten zoals: colitis ulcerosa, ziekte van Crohn
 • (Latente) tuberculose infectie
 • Monitoren van immuun therapieën zoals: B-celdepletie met Rituximab

Wat doen wij?

Serologische testen:

 • anti-nucleaire antistoffen (ANA)
 • anti-ds DNA-Nucleosoom antistoffen
 • anti-ENA
 • anti-tTG (tissue transglutaminase) IgA en IgG*
 • anti-gedeamideerd gliadine IgG*
 • anti-glad spierweefsel
 • anti-mitochondrïen
 • anti-LKM-1
 • anti-pariëtale cellen
 • antistoffen specifiek voor systemische sclerose (mbv immunoblot)
 • antistoffen specifiek voor myositis (mbv immunoblot)
 • antistoffen specifiek voor autoimmuun leverziekten (mbv immunoblot)
 • anti-phospholipase A2 receptor (anti-PLA2R)
 • anti-Aquaporine-4
 • ANCA (voor vasculitiden)
 • anti-PR3
 • anti-MPO
 • pANCA (colitis ulcerosa, autoimmuun hepatitis, primaire scleroserende cholangitis)
 • ASCA (IgG en IgA) anti-Saccharomyces cerevisiae antistoffen
 • anti-CCP
 • reumafactor (IgM)
 • IgD
 • antistoffen tegen tetanus toxoïd (voor en na vaccinatie)
 • antistoffen tegen Streptococcus pneumoniae (voor en na vaccinatie)
 • activiteit van klassieke en alternatieve complement route
 • M-proteïne (serum en urine) mbv immunofixatie
 • vrije lichte ketens kwantitatief (serum)*
 • cryoglobuline kwantificering en typering

* autorisatie en inhoudelijke verantwoordelijkheid LMIM, uitvoering door het Laboratorium Algemene Klinische Chemie


Cellulaire testen:

 • T, B en NK cellen (% en absoluut aantal)
 • naïeve, memory en effector T-cel subsets
 • naïeve en memory B-cel subsets
 • B-cel aantal na bijvoorbeeld Rituximab behandeling (hoog sensitieve methode)
 • CD4+ regulatoire T-cellen
 • geactiveerde T-cellen (CD4+ en CD8+ T-cellen)
 • TCRγδ T-cellen
 • CD4-CD8-TCRαβ+ T-cellen
 • iNKT-cellen
 • Perforine en Granzyme-B
 • proliferatieve capaciteit van T, B en/of NK cellen
 • IgG en IgM productie na B-cel stimulatie in vitro**
 • NK-cel functie: degranulatie (CD107a) en cytotoxie
 • NKG2D
 • CD40**
 • CD40L**
 • ZAP-70**
 • EBV en CMV specifieke CD8+ T-cellen**

Overig:

 • Calprotectine (in feces)
 • IGRA (IFNγ productie na TB antigeen stimulatie)
 • Cryopreservatie van PBMC, plasma en serum

** deze testen zijn niet gevalideerd en vallen buiten de scope van de ISO 15189 accreditatie

Wij voeren ook diagnostische testen uit voor externe klanten. Voor nadere informatie zie Wie-doet-wat-database van de NVKC of u kunt u contact opnemen met Dr. E.M.M. (Ester) van Leeuwen of Dr. P.A. (Paul) Baars.


Contactinformatie Laboratorium Medische Immunologie:

Hoofd: Dr. E.M.M. van Leeuwen
Medisch Immunologen: Dr. E.M.M. van Leeuwen / Dr. P.A. Baars

Adres: Academisch Medisch Centrum, Afdeling Experimentele Immunologie G1-111, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam

Tel.nr. Hoofd: 020-5667022
Tel.nr. Laboratorium: 020-5662624

Voor inhoudelijke vragen:
E-mail Medisch Immunologen: E.M.vanLeeuwen@amc.nl / P.A.Baars@amc.nl

Voor logistieke vragen:
E-mail laboratorium: LMIMdiag@amc.nl

Voor klachten, opmerkingen en/of verbetersuggesties:
E-mail: E.M.vanLeeuwen@amc.nl

Adres voor verzending patiënten materiaal:
Academisch Medisch Centrum
Receptie LAKC, B1-114
Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam


Laboratory for Medical Immunology (LMIM)Who are we?

The Laboratory for Medical Immunology (LMIM) performs laboratory tests for the diagnosis and follow-up of immunological disorders. The laboratory is equipped with a broad spectrum state-of-the-art techniques and instrumentation. Two specifically trained Medical Immunologists supervise the laboratory and are in close contact with clinicians for interpretation of test results and advice. A group of well trained technicians stands for a high standard of performance. LMIM also participates in clinical research projects. LMIM is accreditated by the Dutch Accreditation Council (RvA) according to the rules given in NEN-EN-ISO 15189:2012 (registration number M153). LMIM is part of the Department of Experimental Immunology where both fundamental and translational immunological research is performed. This enables an up-to-date insight into recent advances in immunological topics and implementation of new diagnostic tests. Since April 2011 LMIM is participating in a Lean program which leads to continuous improvement of the quality of our service.

The laboratory test relate to:

 • Primary and secondary immunodeficiency
 • Autoimmune diseases: e.g. Rheumatoid Arthritis, SLE, Sjögren Syndrome, Systemic Sclerosis, Vasculitis, Myositis
 • Plasmacell dyscrasias: e.g. Multiple Myeloma, AL Amyloidosis
 • Inflammatory Bowel Disease: e.g. Ulcerative Colitis, Crohn's Disease
 • (Latent) Tuberculosis infection
 • Monitoring of immune therapies: e.g. B-cell depletion by Rituximab


What do we do?

Serology tests:

 • anti-nuclear antibodies (ANA)
 • anti-dsDNA-Nucleosome antibodies
 • anti-ENA
 • anti-tTG (tissue transglutaminase) IgA and IgG*
 • anti-deamidated gliadin IgG*
 • anti-smooth muscle
 • anti-mitochondria
 • anti-LKM-1
 • anti-parietal cells
 • antibodies specific for systemic sclerosis (immunoblot)
 • antibodies specific for myositis (immunoblot)
 • antibodies specific for auto immune liver diseases (immunoblot)
 • anti-phospholipase A2 receptor (anti-PLA2R)
 • anti-Aquaporin 4
 • ANCA (vasculitis)
 • anti-PR3
 • anti-MPO
 • pANCA (colitis ulcerosa, autoimmune hepatitis, primary sclerosing cholangitis)
 • ASCA (IgG and IgA) anti-Saccharomyces cerevisiae antibodies
 • anti-CCP
 • Rheumatoid Factor (IgM)
 • IgD
 • antibodies against tetanus toxoid (before and after vaccination)
 • antibodies against Streptococcus pneumoniae (before and after vaccination)
 • function of classical and alternative pathway of the complement system
 • determination of M-proteins (serum and urine) by immunofixation
 • quantification of free light chains (serum)*
 • quantification and classsification of cryoglobulins

* authorisation and responsibility LMIM, practical realisation by the Department of Clinical ChemistryCellular tests:

 • T, B and NK cells (% and absolute number)
 • naïve, memory and effector T-cell subpopulations
 • naïve and memory B-cell subpopulations
 • enumeration of B-cells i.e. after Rituximab treatment (highly sensitive method)
 • CD4+ regulatory T-cells
 • activated T-cells (CD4+ and CD8+ T-cells)
 • TCRγδ T-cells
 • CD4-CD8-TCRαβ+ T-cells
 • iNKT-cells
 • Perforin and Granzyme-B
 • proliferative capacity of T, B and/or NK cells
 • IgG and IgM production upon B-cell stimulation in vitro**
 • NK-cell function: degranulation (CD107a) and cytotoxicity
 • NKG2D
 • CD40**
 • CD40L**
 • ZAP-70**
 • EBV and CMV specific CD8+ T-cells**

Others:

 • Calprotectin (in faeces)
 • IGRA (IFNγ release assay upon TB antigen stimulation)
 • Cryopreservation of PBMC, plasma and serum

** these assays are not validated and fall outside the scope of the ISO 15189 accreditation

We also perform diagnostic tests for external clients. For further details see the NVKC Wie-doet-wat-database or contact Dr. E.M.M. (Ester) van Leeuwen or Dr. P.A. (Paul) Baars.


Contactinformation Laboratory for Medical Immunology:

Head: Dr. E.M.M. van Leeuwen
Medical Immunologists: Dr. E.M.M. van Leeuwen / Dr. P.A. Baars

Address: Academic Medical Center, Department Experimental Immunology G1-111, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam

Tel.nr. Head: +31-20-5667022
Tel.nr. Laboratory: +31-20-5662624

For questions regarding tests and/or results:
E-mail Medical Immunologists: E.M.vanLeeuwen@amc.nl / P.A.Baars@amc.nl

For questions regarding logistics:
E-mail laboratory: LMIMdiag@amc.nl

For complaints, remarks and/or suggestions for improvement:
E-mail: E.M.vanLeeuwen@amc.nl

Address for sending patient material for diagnostic tests:
Academic Medical Center
Receptie LAKC, B1-114
Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam
The Netherlands


Contact

Dr. E.M.M. van Leeuwen

Hoofd / Medisch Immunoloog
Tel.nr.: 020-5667022


Dr. P.A. Baars

Medisch Immunoloog
Tel.nr. 020-5665707