Expertisecentrum Ontwikkelingsondersteuning Prematuren EOP-NL

Het Expertisecentrum Ontwikkelingsondersteuning Prematuren (EOP-NL) biedt opleiding en nascholing voor professionals in de zorg rond het prematuur geboren kind en zijn ouders.

Het doel van deze activiteiten is verbeteren en onderhouden van de kwaliteit van de zorg na ontslag uit het ziekenhuis.


Deelname

Deelname aan het ToP programma is mogelijk voor geregistreerde kinderfysiotherapeuten die

1. Gemotiveerd zijn om te werken volgens de principes van dit programma.

2. Bereid zijn te investeren in een opleiding ter voorbereiding op de uitvoering van het ToP programma. Voor meer informatie zie ToP opleiding (Informatie opleiding)


Selectie

Een evenwichtige verspreiding van het ToP programma over Nederland heeft de hoogste prioriteit.

Selectie van deelnemers vindt plaats op basis van geschiktheid, de werksetting van waaruit zij het programma aan huis kunnen uitvoeren en de behoefte aan ToP begeleiding in de regio.


De volgende selectie voor deelname aan het ToP programma (start opleiding 2017) vindt plaats in september 2016. Belangstellenden kunnen vanaf april 2016 een CV en motivatiebrief sturen naar opleidingtopprogramma@amc.uva.nl.

Belangstellenden die eerder hebben gesolliciteerd wordt verzocht om na april 2016 een actuele versie van hun gegevens in te sturen.

Contact

Mail ons op: opleidingtopprogramma@amc.uva.nl