Huidziekten

Jaarlijks worden circa 20.000 patiënten behandeld op de afdeling Huidziekten, ook wel dermatologie genoemd. Op de afdeling worden patiënten met diverse huidaandoeningen onderzocht, behandeld en begeleid. Huidziekten variëren van onschuldig tot levensbedreigend. Huidaandoeningen komen veel voor: naar verwachting groeit het aantal patiënten met huidkanker in de periode van 2000-2015 met 80 procent en een op de 50 mensen heeft of krijgt psoriasis (schubbenziekte).

Zowel wat betreft patiëntenzorg, onderwijs, onderzoek en onderwijs heeft Huidziekten nauwe samenwerkingsverbanden met het Flevoziekenhuis, het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG), de SOA Polikliniek GGD Amsterdam en de Stichting Nederlands Instituut voor Pigmentstoornissen (SNIP).

Patiëntenzorg
De meeste patiënten worden in de polikliniek of in het dagcentrum behandeld. De verpleegafdeling Huidziekten is voor patiënten die thuis of poliklinisch niet goed behandeld kunnen worden. Een groot aantal patiënten komt naar het ziekenhuis voor chronische huidziekten zoals eczeem en psoriasis.

Topreferente zorg
Ziekenhuizen uit heel Nederland verwijzen patiënten met complexe huidziekten door naar het AMC. Ongeveer de helft van alle consulten betreft hooggekwalificeerde, gespecialiseerde zorg. Dit wordt topreferente zorg genoemd. Patiënten kunnen voor elk ingewikkeld probleem terecht in het AMC, maar de universitaire medische centra hebben elk hun eigen specialisaties. De afdeling Huidziekten van het AMC richt zich in de behandeling speciaal op de zogenaamde inflammatoire (met ontsteking gepaard gaande) huidziekten zoals eczeem en psoriasis, tropenziekten en infectieziekten, wondgenezing, pigmentstoornissen en huidtumoren. Lees hier meer over deze specialismen.

Onderzoek
Het onderzoek van de afdeling Huidziekten is onder te verdelen in klinisch patiëntgebonden geneesmiddelenonderzoek en preklinisch laboratoriumonderzoek. In de laboratoria kijken de onderzoekers naar wat er in de huid plaatsvindt en op de polikliniek werken zij aan verbetering van bestaande behandelingen en aan ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. Zwaartepunten in het onderzoek zijn de immunologie en de pigmentcelpathologie.

De afdeling Huidziekten heeft een eigen preklinisch onderzoekslab, het Laboratorium voor Experimentele Dermatologie (LED), gehuisvest in het AMC. Dit laboratorium concentreert zich op de immunodermatologie. Ook de SNIP beschikt over een laboratoriumfaciliteit. Dit lab richt zich op onderzoek naar pigmentziekten en de behandeling van vitiligo. Beide laboratoria werken steeds intensiever samen, bijvoorbeeld op het terrein van vitiligo en de behandeling van melanoom (een gevaarlijke vorm van huidkanker).

Onderwijs
In samenwerking met het Flevoziekenhuis en het OLVG leidt de afdeling artsen op tot dermatoloog. Het Flevoziekenhuis en het OLVG verzorgen voor een aantal arts-assistenten de eerste helft van de opleiding, het tweede deel van de opleiding vindt in het AMC plaats. Daarnaast geeft de afdeling onderwijs aan geneeskundestudenten in de vorm van colleges, werkgroepen en wetenschappelijke stages. Ook zijn er stageplaatsen voor verpleegkundigen, doktersassistenten en (oudste) coassistenten. Verder verzorgt de afdeling bij- en nascholingen, workshops en symposia.