In opleiding


De opleiding

De voltijds opleiding tot huisarts duurt drie jaar. Deeltijd is een optie, evenals een combinatie van de opleiding met promotieonderzoek. Op grond van ervaring zijn vrijstellingen voor delen van de opleiding mogelijk. Zie verder het Opleidingsplan (2013) en het Instituutsreglement (2013).

De arts in opleiding tot specialist (aios) huisartsgeneeskunde werkt en leert gedurende de opleiding vier dagen per week in de praktijk. In het eerste en derde jaar is dat in een huisartspraktijk. Tijdens het tweede jaar is dat in stage-inrichtingen voor de klinische stage, de stage chronische ziekten en complexe problematiek en de stage psychiatrische ziekten en psychosociale problematiek. Stageplaatsen in huisartspraktijken, ziekenhuizen en andere instellingen zijn beschikbaar in de provincies Noord-Holland (Amsterdam en de regio’s Waterland, Kennemerland, Noord-Holland-noord) en Flevoland.

Eén dag in de week vindt op het opleidingsinstituut in groepsverband kleinschalig begeleid onderwijs met mede-aios plaats. Docenten zijn ervaren huisartsen of hebben een gedragswetenschappelijke achtergrond. De aios heeft een vaste studiebegeleider (een van de docenten) die het leerproces van de aios begeleidt, individueel en in groepsverband. Meer informatie over het curriculum.

Belangrijk is de geschiktheid voor het huisartsenvak. Daarom vindt elk jaar een selectieve toetsing plaats. Op basis van observaties door de opleider en docenten, kennistoetsen en video-opnames wordt de mate van geschiktheid beoordeeld. De uitkomst bepaalt of de aios de opleiding kan vervolgen of niet.

Deel dit |
Curriculum

Het cursorisch onderwijs bestaat uit modules en lijnen. Een module is in de tijd afgegrensd, thematisch samenhangend onderwijs van 3 maanden of een veelvoud hiervan. De lijnen bieden onderwijs dat gedurende langere tijd doorloopt. De eindtermen en competenties zijn hierover verdeeld en vormen het uitgangspunt voor de te behalen leerdoelen.

Deel dit |
In opleiding met onderzoek

Combinatie opleiding en wetenschappelijk onderzoek
De mogelijkheid bestaat om tegelijkertijd de opleiding tot huisarts en een opleiding tot onderzoeker (via een promotieonderzoek) te volgen. Een dergelijk combinatietraject duurt ca. 6 jaar. Het onderzoeks­deel van de opleiding dient apart gefinancierd te worden. Gedurende het hele traject is de aios in dienst van de SBOH (zie www.sboh.nl onder speciale opleidingstrajecten).
Zie ook het artikel in de Huisarts in praktijk van maart 2008 over 'De lusten en lasten van promoverende huisartsen'.

Bent u geïnteresseerd in een dergelijk traject neem dan tijdig, ruim voor de sollicitatie naar een opleidingsplaats tot huisarts, contact op met de heer C.E.J. van der Post, hoofd Huisartsopleiding AMC-UvA (020 - 566 2517), om de mogelijkheden van participatie in onderzoek in combinatie met de opleiding door te nemen.

Deel dit |
Aanmelden

De huisartsopleiding van het AMC-UvA gaat op 1 maart 2015 van start met een groep van 32 aios. Daarna gaat in september en maart een groep van 48 aios van start.

Toelatingseisen
zijn:

  • Afgeronde artsopleiding
  • Inschrijving in BIG-register

In het laatste jaar van de artsopleiding is aanmelding voor de opleiding al mogelijk. De toelating verloopt via een sollicitatieprocedure. Sollicitatie geschiedt door online het aanmeldingsformulier op de website van de Huisartsopleiding Nederland in te vullen. Daarbij wordt u gevraagd een sollicitatiebrief, waarin u uw sollicitatie motiveert, uw curriculum vitae en een pasfoto toe te voegen.

De selectiecommissie selecteert de kandidaten die worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Thema's in dat gesprek zijn onder meer uw motivatie, uw visie op het huisartsvak en uw persoonlijke eigenschappen. In mei wordt de toelatingsprocedure afgerond en begint de koppelingsprocedure van toegelaten aios (arts in opleiding tot specialist huisartsgeneeskunde) en (huisarts)opleider.

Aanvullende informatie
- De sollicitatieperiode voor de start per 1 september 2015 is 15 november 2014 t/m 15 februari 2015. Zie ook de advertentie hieronder. De sollicitatieperiode voor de groep die start per 1 maart 2016 wordt later bekend gemaakt.
- Online solliciteren via Huisartsopleiding Nederland
- Verspreidingsgebied opleidingsplaatsen en stage-inrichtingen
- Koppelingsprocedure
- Reglement selectie commissie
- Voorwaarden voor een dienstverband bij de SBOH
- KNMG opleiding en registratie
- Opleidingsplan AMC-UvA (2011)
- Vrijstellingen algemeen
- CHVG kaderbesluit (B11 vrijstellingen)

Voor aanvullende informatie over de huisartsopleiding bij het AMC-UvA kunt u een email zenden aan secr-huisartsopleiding@amc.uva.nl of zich telefonisch wenden tot mevrouw C. Troost, telefoon 020-5664706 (of 020-5662517).

Deel dit |
Koppeling

De koppeling ten behoeve van de eerste opleidingsperiode valt altijd in de periode mei - juni, direct na de toelatingsprocedure. Om de toegelaten aios (assistent in opleiding tot specialist huisartsgeneeskunde) over de beschikbare plaatsen in huisartsenpraktijken te verdelen, wordt een vaste procedure gevolgd. Hierin worden zogeheten koppelingsgroepen samengesteld. Deze bestaan uit vier tot zes aios en (huisarts)opleiders. Iedere aios maakt kennis met elk van de opleiders. Na de kennismakingsronde stellen alle leden van de koppelingsgroep hun eigen voorkeurslijst op. Aan de hand daarvan worden aios en opleiders aan elkaar ‘gekoppeld’.

Deel dit |

Contact

Telefoonnummer:
020 - 566 2517

Faxnummer:
020 - 691 3548


Emailadres:
Secretariaat

Bezoekadres:
Meibergdreef 15
1105 AZ Amsterdam
Ingang Faculteit Geneeskunde
Verdieping J2
Locatie en route

Postadres:
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam

Locatie onderwijs:
Hogeschool van Amsterdam (HvA).
Tafelbergweg 51
1105 BD Amsterdam Zuidoost
Locatie en route