Afdeling

Op de afdeling hyperbare geneeskunde van het AMC worden uitsluitend wetenschappelijk erkende indicaties behandeld.

Hyperbare geneeskunde betreft het behandelen van patiënten met 100% zuurstof bij een druk die hoger is dan de normale 1 atmosfeer waarin we leven. Verder worden in de hyperbare geneeskunde de invloeden onderzocht van zuurstof op het menselijk lichaam. Als zodanig heeft de hyperbare geneeskunde nauwe betrekkingen met de duikgeneeskunde.

Hyperbare zuurstoftherapie wordt ingezet om bepaalde probleemwonden en bepaalde infecties te genezen. De wonden zijn veelal ontstaan na de bestraling van kanker, diabetes of meer in het algemeen, wonden die zijn ontstaan door een slechte doorbloeding.

De moderne hyperbare geneeskunde is begonnen en ontwikkeld in ons centrum. Inmiddels hebben wij 50 jaar ervaring.


De afdeling Hyperbare geneeskunde beschikt over de grootste hyperpressiekamer van Nederland en er wordt gewerkt in een academische omgeving.

Hyperpressiekamer
Maar liefst 4 bedden en 12 stoelen passen in de kamer zodat van een opgesloten gevoel geen sprake hoeft te zijn. Tijdens de behandeling zitten de meeste patiënten rustig wat te lezen. Lees meer over de behandeling.

Informatie voor verwijzers
Artsen die een patiënt willen verwijzen vinden hier meer informatie.

Man bijt hond heeft patiënten gevolgd die behandeld worden in “De Tank".

Drie weken lang hebben we gezien hoe mensen om verschillende redenen in een ingrijpende periode van hun leven voor genezing in de Tank tot elkaar zijn veroordeeld en hoe ze daar het beste van proberen te maken. Deze serie (15) geeft een duidelijk beeld over de hyperbare zuurstof behandeling

Om de uitzendingen van de NCRV over “De tank” te bekijken klik dan hier.

Contact

Telefoonnummer:
020 - 566 4500

faxnummer:
020 - 566 9421

e-mail:
hbo@amc.uva.nl

Hoofd:
A. van den Brink