Intensive Care Volwassenen

Onderwijs aan (aankomend) specialisten. De afdeling Intensive care volwassenen leidt (aankomend) specialisten van interne geneeskunde, anesthesiologie, chirurgie, neurologie en cardiologie op tot intensivist. Deze twee jaar durende specialisatie kan veelal voor een deel worden gevolgd binnen de opleiding voor het eigen specialisme. De opleiding bevat elementen uit het Europees Intensive Care-examen en landelijk onderwijs onder auspiciën van de Gemeenschappelijke Intensivisten Commissie (GIC).

Onderwijs aan arts-assistenten. IC volwassenen verzorgt onder meer stages in het kader van de opleidingen tot internist, anesthesist, chirurg, gastro-enteroloog en longarts. Het onderwijs tijdens deze stage omvat onder andere patiëntenbesprekingen, bed-side teaching, cursorisch onderwijs en refereren.

Onderwijs aan co-assistenten. IC volwassenen verzorgt een stage in het kader van het keuze-coschap. Tijdens dit coschap maakt de coassistent kennis met de intensive care geneeskunde in de breedste zin van het woord. Hij wordt in de gelegenheid gesteld zich - onder supervisie - in een aantal patiënten te verdiepen. De coassistent mag bovendien deelnemen aan alle onderwijsmomenten op de afdeling.