Inwendige Geneeskunde

Inwendige geneeskunde is een breed specialisme. Het omvat de ziekten van inwendige organen (zoals nieren, lever), orgaansystemen (hormoonproducerende organen) en algemene systemen in het lichaam (afweer, stofwisseling, bloeddrukregulatie en bloedstolling). Omdat het werkterrein van de internist een breed gebied bestrijkt, is het specialisme opgedeeld in een aantal subspecialismen

De afdeling is verdeeld in de onderafdelingen Infectieziekten, Tropische geneeskunde en AIDS, Endocrinologie en metabolisme (hormoonafwijkingen), Klinische Hematologie (bloedziekten), Vasculaire geneeskunde(vaatziekten), Diëtetiek, Klinische immunologie en reumatologie (afweerstoornissen en gewrichtsziekten), Medische oncologie (gezwellen) en Nefrologie (nierziekten). Daarnaast is er de groep Algemene inwendige geneeskunde. Die houdt zich bezig met complexe en disciplineoverstijgende ziekten waarvan de onderliggende oorzaak niet direct duidelijk is.

Binnen de afdeling zijn 70 internisten actief, 40 artsen in opleiding tot medisch specialist, meer dan 25 onderzoekers en promovendi, ruim 200 verpleegkundigen, 50 administratief medewerkers, 20 overige medewerkers, alsmede tientallen co-assistenten en studenten.

De afdeling Inwendige geneeskunde heeft een grote en nog steeds groeiende patiëntenzorgtaak. Het betreft algemene zorg aan patiënten die zijn doorverwezen door huisartsen uit het basiszorggebied van het AMC, meer specialistische zorg aan patiënten die worden verwezen door andere ziekenhuizen in Noord-Holland en topreferentiezorg voor geheel Nederland.

De afdeling is verantwoordelijk voor onderwijs aan studenten Geneeskunde, studenten Medische informatiekunde en studenten van andere studierichtingen van de Universiteit van Amsterdam. Ook de opleiding tot medisch specialist neemt een belangrijke plaats in. Daarnaast wordt onderwijs verzorgd ten behoeve van verpleegkundig specialisten en para-medici.

In het wetenschappelijke onderzoek speelt de afdeling een vooraanstaande rol. Het is gericht op de researchzwaartepunten van het AMC: Hart- en Vaatziekten, Infectieziekten, Immunologie, Maag- Darm- en Leverziekten, Genexpressie en Metabolisme.