Inwendige Geneeskunde

 • Samenwerken tegen suiker

  2016-10-24: Twee pasbenoemde hoogleraren willen de complexe processen die leiden tot diabetes van begin tot eind in zoveel mogelijk facetten ontrafelen. Kennis die moet leiden tot een betere, maar ook meer op de individuele patiënt gerichte behandeling. En mogelijk zelfs tot preventie van diabetes.

  Lees meer
 • Minder trouw met medicijnen

  2016-10-24: Tot nu toe dachten behandelaars dat een deel van de kinderen die geboren zijn met een hiv-infectie de medicatie minder trouw inneemt zodra ze naar de volwassenenafdeling overstappen. Maar dat blijkt niet het geval. Annouschka Weijsenfeld beschrijft in vakblad Clinical Infectious Diseases wat er wél gebeurt.

  Lees meer
 • Sparen in de sloppenwijk

  2016-05-03: Gedragseconoom Dan Ariely en aidsbestrijder Mark Dybul zijn de eerste twee hoogleraren die de Joep Lange leerstoel van het AMC gaan bekleden. Beide professoren zullen met hun research eraan bijdragen dat gezondheidszorg toegankelijk wordt voor mensen in afgelegen achterstandsgebieden.

  Lees meer
 • Ontstekingscellen herprogrammeren

  2015-12-15: Het ‘intelligent’ verminderen van vaatwandontstekingen kan een belangrijke nieuwe stap zijn in de strijd tegen hart- en vaatziekten. Epigenetica biedt daar een interessante mogelijkheid toe, zegt hoogleraar Vasculaire Geneeskunde Erik Stroes. Met een Europese subsidie van zes miljoen euro gaat hij daar in internationaal verband onderzoek naar doen.

  Lees meer
 • Speuren naar zwarte zwanen

  2015-09-01: et Academisch Medisch Centrum heeft zijn expertise op het vlak van zeldzame ziekten in kaart gebracht. Dat leverde zelfs nog verrassingen op voor de medewerkers die de lijst opstelden. Inmiddels heeft de overheid voor 32 aandoeningen een keurmerk toegekend aan het AMC.

  Lees meer
 • Genetisch uitpluizen tumor loont

  2015-06-01: Genetische analyse van tumoren lijkt de nieuwe standaard bij onderzoek en behandeling van kanker. Op basis van genetische profielen kan medicatie gerichter worden ingezet om de tumor te bestrijden. Een onlangs gepresenteerde AMC-studie naar een jonge patiënt met weke-delenkanker illustreert de mogelijkheden van deze aanpak.

  Lees meer
 • Heilige graal lijkt gevonden

  2015-01-30: Een nieuw medicijn tegen trombose werkt niet alleen beter dan de standaardmedicatie, het heeft ook een zeer laag risico op bloedingen. Dat wijst een studie onder 300 patiënten uit. ‘We staan aan de geboorte van een nieuwe klasse antistollingsmiddelen’, zegt professor Harry Büller van de afdeling Vasculaire Geneeskunde.

  Lees meer
 • Gedreven door hormonen

  2014-12-12: Ernst Laqueur was een pionier: grondlegger van de endocrinologie en samen met vleesverwerker Saal van Zwanenberg oprichter van Organon, een van de eerste samenwerkingen tussen universiteit en bedrijfsleven. Onlangs verscheen een biografie over de ‘hormonenjager’: ‘Geld, ijdelheid en hormonen.’

  Lees meer
 • Nieuwe speler bij bloedstolling

  2014-12-12: Er is een nieuwe factor ontdekt die de bloedstolling verstoort en zo de kans op bloedingen vergroot: het enzym creatine kinase. Volgens onderzoekster Lizzy Brewster van de afdeling Vasculaire Geneeskunde is het misschien zinvol om de hoeveelheid enzym in het bloed te bepalen bij mensen die stollingsremmers krijgen.

  Lees meer
 • Wat weet u over trombose?

  2014-09-26: Vanaf dit jaar is 13 oktober voortaan ‘Wereld Trombosedag’. En ja, het was hoog tijd dat er nóg een ‘dag van’ bijkwam, stelt professor Saskia Middeldorp. ‘Het brede publiek en zelfs de medische wereld onderkennen trombose nog niet voldoende.’

  Lees meer