Inwendige Geneeskunde

Onderwijs Geneeskunde en Medische informatiekunde
De afdeling Inwendige Geneeskunde verzorgt een deel van het onderwijsprogramma van de Onderwijsinstituten Geneeskunde en Medische informatiekunde. In het eerste studiejaar gaat het om klinische, patiƫntgebonden colleges. In het tweede tot en met het vierde jaar is er een groot aandeel in het grootschalig klinisch lijnonderwijs (patiƫntgebonden colleges). Tevens wordt in het tweede tot en met het vierde jaar kleinschalig klinisch lijnonderwijs gegeven, waarin veel ruimte is voor vaardigheidsonderwijs, studentenparticipatie en intensieve begeleiding. Daarnaast is er in de diverse blokken een ruim aandeel Inwendige Geneeskunde in (werk)colleges en werkgroepen.

Co-schappen
De afdeling speelt een belangrijke rol in de praktijkopleiding tot arts. In het begin van hun studie kunnen studenten hun junior-coschap op de afdeling lopen. In de co-fasen is Inwendige geneeskunde een van de afdelingen die het IHK-1 co-schap verzorgt. Poliklinische inwendige geneeskunde is onderdeel van van co-fase 3 . Daarnaast biedt de afdeling diverse mogelijkheden om de oudste co-schappen en keuzeco-schappen te volgen.

Opleiding tot specialist
Een groot aantal artsen volgt op de afdeling Inwendige geneeskunde een kwalitatief hoogwaardige opleiding tot medisch specialist (internist). De afdeling werkt hierbij samen met:

  • het OLVG (Amsterdam);
  • het Slotervaartziekenhuis (Amsterdam);
  • het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis (Amsterdam);
  • Tergooiziekenhuizen locaties Hilversum en Blaricum;
  • het Flevoziekenhuis (Almere);
  • het Westfriesgasthuis (Hoorn) en
  • het Rode Kruisziekenhuis (Beverwijk).

In dit samenwerkingsverband (opleidingsregio Amsterdam-I) worden circa honderd arts-assistenten opgeleid. Daarnaast zijn er veel arts-assistenten die de vooropleiding interne geneeskunde volgen in het kader van een opleiding tot bijvoorbeeld cardioloog, longarts of gastro-enteroloog. Ook voor de opleiding van andere beroepsgroepen (verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, paramedici, etc.) wordt onderwijs verzorgd.