Inwendige Geneeskunde

De regionale onderwijsdagen Interne Geneeskunde heten Snapperdagen, naar Isodore Snapper, hoogleraar Inwendige Geneeskunde van 1919 tot 1938 aan de Universiteit van Amsterdam.

Er is tot nu toe een tweejaarlijkse cyclus waarin ca. maandelijks een dag gepland is over uiteenlopende onderwerpen. Voor assistenten in vooropleiding (tot cardioloog, longarts etc.) is er een verplichting tot het volgen van 10 Snapperdagen. Assistenten in opleiding tot internist zijn verplicht in de eerste 4 jaar van de opleiding 20 Snapperdagen te volgen.

In het nieuwe format Snapperdagen zullen er twee clusters zijn: een cluster voor jaar 1 en 2 en een cluster voor jaar 3 en 4. Hierbij kunnen onderwerpen en kennis van de dagen worden aangepast aan het opleidingsniveau en de behoefte van de assistent. Er zullen per cluster 5 verschillende Snapperdagen per jaar worden georganiseerd met een cyclus van 2 jaar; totaal per cluster 10 onderwerpen.

Een aantal onderwijsdagen zal ook als (reserve) Snapperdagen gaan tellen; o.a. het Interne Geneeskunde symposium dat elk jaar door AMC/VUMC wordt georganiseerd.


De onderwijsdagen worden afwisselend gehouden in het AMC en de geaffilieerde ziekenhuizen


SNAPPERDAGEN 2016-2018 (nieuwe opzet)

AIOS JAAR 1 EN 2 (svp voorkeursdatum aangeven bij inschrijving!)

 1. Zuurbase evenwicht/electrolyten: 28 september 2016 (OLVG) en 7 december 2016 (OLVG)
 2. Zaalvaardigheden: Diabetes Mellitus en afw Hb/L/trombo: 16 nov 2016 (AMC) en 1 maart 2017 (AMC)
 3. Trombo-embolie en (anti)stolling: 11 januari 2017 (AMC) en 3 mei 2017 (AMC)
 4. Luchtweginfecties: 15 maart 2017 (AMC) en 14 juni 2017 (AMC)
 5. Cardiologie voor de internist: 24 mei 2017 (AMC) en 11 oktober 2017 (AMC)
 6. Acute Interne Geneeskunde + Sepsis: 20 september 2017 (VOL) en 20 december 2017 (VOL) (OLVG)
 7. Communicatie patient-arts: 4 en 18 oktober 2017 (max. 12 AIOS per datum) en mei 2018
 8. Ouderengeneeskunde en Palliatieve zorg: 1 nov 2017 (VOL) en 21 februari 2018 (AMC)
 9. Antimicrobiele Geneeskunde: 17 januari 2018 en 11 april 2018 (AMC) (VOL)
 10. Longziekten en beeldvorming thorax; 14 maart en 6 juni 2018 (AMC)

Vanaf 1 sep 2017 geldt een max. aantal inschrijvingen per Snapperdag van 30 AIOS!


AIOS JAAR 3 EN 4 (svp voorkeursdatum aangeven bij inschrijving!)

 1. (Hemato)oncologie: 21 september 2016 (AMC)
 2. Nierfalen/Dialyse/Transplantatie: 23 november 2016 (AMC) en 15 februari 2017 (AMC)
 3. Medisch Management & Patientveiligheid; 18 januari 2017 (AMC) en 5 april 2017 (AMC)
 4. Febris/Importziekten: 22 maart 2017 en 21 juni 2017 (AMC)
 5. Metabool Syndroom/Diabetes/Endocrinologie: 17 mei en 12 juli 2017 (AMC)
 6. Cardiovasculair Risicomanagement: 13 sept 2017 en 13 dec 2017 (AMC)
 7. Communicatie patient-arts; motivational interviewing: 25 jan (VOL), 8 mrt en 31 mei 2018 (AMC)
 8. Klinische Immunologie/Reumatologie: 22 november 2017 en 14 februari 2018 (AMC)
 9. Leverziekten MDL: 31 januari en 25 april 2018 (AMC)
 10. Immuundeficientieziekten (incl. HIV): 21 mrt (OLVG) en 13 juni 2018 (OLVG)

Vanaf 1 sep 2017 geldt een max. aantal inschrijvingen per Snapperdag van 30 AIOS!