Overzicht deadlines

SLUITINGSDATA INSCHRIJVING 2016/2017

SNAPPERDAGEN JAAR 1 + 2

Zuurbase evenwicht/elektrolyten: 21 sept/30 nov 2016

Zalvaardigheden: diabetes mellitus en afw Hb/L/trombo: 9 nov 2016/22 feb 2017

Trombo-embolie & (anti)stolling: 4 jan/26 apr 2017

Luchtweginfecties: 8 mrt/7 jun 2017

Cardiologie: 17 mei/4 oktober 2017

Klinisch redeneren: 21 juni 2017

Acute Geneeskunde & Sepsis: 13 sept/13 dec 2017

Communicatie patient-arts: 27 sept 2017/mei 2018

Ouderengeneeskunde & Palliatieve zorg: 25 okt 2017/14 feb 2018

Antimicrobiele geneeskunde: 10 jan 2018/4 april 2018

Longziekten en beeldvorming thorax: 7 mrt 2018/30 mei 2018


SNAPPERDAGEN JAAR 3 + 4

(Hemat)oncologie: 14 sept 2016

Nierfalen/dialyse/tranplantatie: 16 nov 2016/8 feb 2017

Medisch Management & Patientveiligheid: 11 jan/29 mrt 2017

Febris/importziekten: 15 mrt/14 jun 2017

Metabool syndroom/diabetes/endocrinologie: 10 mei/5 jul 2017

Klinisch redeneren: 21 juni 2017

Hypertensie, cardiovasculair risicomanagement, lipiden: 6 sep/6 dec 2017

Communcatie patient-arts; motivational training: 11 okt 2017/mei 2018

Klinische Immunologie/reumatologie: 15 nov 2017/7 feb 2018

Leverziekten/MDL: 24 jan 2018/18 apr 2018

Immuundeficientieziekten incl. HIV:14 mrt/6 jun 2018

Contact

J.C. E. Eefting

Secr. Onderwijs Inwendige Geneeskunde AMC
Kamer F4-105
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam
Telefoonnummer: (020) 56 65982

Email: secr.onderwijs.ig@amc.nl