Keel-, Neus- en Oorheelkunde


Opleiding tot Klinisch-fysicus Audioloog
De opleiding tot klinisch-fysicus/audioloog vindt plaats onder auspiciën van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF). Gedurende de opleiding wordt 50% van de tijd besteed aan patiëntenzorg, 25% aan het verwerven van basiskennis en vakkennis, en 25% van de tijd aan wetenschappelijk onderzoek. De opleidingseisen staan beschreven in een door de NVKF per kandidaat getoetst opleidingsschema, waarin zowel aandacht wordt besteed aan algemeen klinisch-fysische aspecten als aan specifiek audiologische aspecten. De scholing in de patiëntenzorg bestaat uit de volgende onderdelen: diagnostisch onderzoek volwassenen, audiologische revalidatie volwassenen, tinnitus, diagnostisch onderzoek (jonge) kinderen en spraaktaalstoornissen, revalidatie van (jonge) kinderen en vestibulologie. De aspecten attitudevorming, werken in de gezondheidszorg, werken in een multidisciplinair team en kennis van de organisatie komen hierbij uitgebreid aan bod. Verder is ruimte vrijgemaakt voor nascholing en cursussen.
Opleider: Dr. Ir. P.Brienesse

Een open sollicitatie kunt u mailen naar Natasja van Meerveld, secretaresse Audiologisch Centrum, n.vanmeerveld@amc.nlOpleiding tot Audiologie-assistent
Binnen Nederland verzorgt de Stichting Audiologische Opleidingen (SAO) tweejaarlijks een opleiding tot audiologie-assistent, een functie die juist binnen de audiologische centra van groot belang is. Het betreft een praktijkopleiding, waarbij 1 dag per week theoretisch onderwijs wordt gegeven. Ook moet er een project worden uitgevoerd dat moet worden beschouwd als een verdieping van een bepaald aspect van de audiologie. Meestal wordt de opleiding gevolgd door een van de eigen medewerkers. Voor mensen die nog geen werk in de audiologie hebben verleent het audiologisch centrum de stageplaatsen. Soms ook wordt een afstudeerproject vanuit ons centrum begeleid.


Een open sollicitatie kunt u mailen naar Natasja van Meerveld, secretaresse Audiologisch Centrum, n.vanmeerveld@amc.nl

Contact

Academisch Medisch Centrum
Polikliniek Keel- Neus- en Oorheelkunde
Polikliniekgebouw A etage 2
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam
Telefoon: 020 - 5662888

Academisch Medisch Centrum
Afdeling Audiologie
Gebouw D etage 2
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam

Academisch Medisch Centrum
Functiecentrum
Gebouw D etage 2
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam

Academisch Medisch Centrum
Verpleegafdeling Keel- Neus- en Oorheelkunde
H5Noord
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam

Academisch Medisch Centrum
Secretariaat Keel- Neus- en Oorheelkunde
A2-234
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam
Telefoon: 020 - 5663789