Keel-, Neus- en Oorheelkunde


Op de afdeling KNO wordt gewerkt volgens het zogenaamde AGIKO-principe (Assistent Geneeskunde In opleiding tot Klinisch Onderzoeker). Dit wil zeggen dat in 7 jaar zowel de opleiding tot KNO-arts als een promotieonderzoek wordt volbracht. In principe hebben de AGIKO's in het eerste jaar een introductieperiode kliniek van 6 weken, waarna zij 4 dagen research en 1 dag polikliniek doen. Omdat er veel relatief jonge assistenten werkzaam zijn op de polikliniek, is er continu 1 staflid op de polikliniek vrijgeroosterd voor supervisise en overleg.

De opleiding vindt plaats zowel in als buiten het AMC. De afdeling werkt in deze nauw samen met het OLVG, het Spaarne Gasthuis en het Flevoziekenhuis.

Opleider: prof. dr. F.G. Dikkers

Contact

Academisch Medisch Centrum
Polikliniek Keel- Neus- en Oorheelkunde
Polikliniekgebouw A etage 2
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam
Telefoon: 020 - 5662888

Academisch Medisch Centrum
Afdeling Audiologie
Gebouw D etage 2
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam

Academisch Medisch Centrum
Functiecentrum
Gebouw D etage 2
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam

Academisch Medisch Centrum
Verpleegafdeling Keel- Neus- en Oorheelkunde
H5Noord
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam

Academisch Medisch Centrum
Secretariaat Keel- Neus- en Oorheelkunde
A2-234
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam
Telefoon: 020 - 5663789