Kinderchirurgisch Centrum Amsterdam

Onderwijs aan studenten geneeskunde
Als onderdeel van het Klinisch Lijn Onderwijs verzorgt de afdeling drie hoorcolleges en uit twee colleges klinische embryologie.

Onderwijs aan studenten Medisch Informatiekunde (MIK)
Sinds februari 2001 lopen tweedejaars MIK-studenten een klinische stage op de afdeling Kinderchirurgie.

Stages
Met enige regelmaat lopen co-assistenten een wetenschappelijke stage op de afdeling Kinderchirurgie, waarbij een klinisch onderzoeksproject wordt verricht dat veelal resulteert in een publicatie.

Co-schappen
Hoewel de afdeling kinderchirurgie niet direct is betrokken bij de IHK co-schappen, lopen veel co-assistenten vanuit de heelkunde een stage van twee op afdeling Kinderchirurgie en participeren in alle activiteiten.

Specialistenopleidingen
Assistenten in opleiding (AGIO) voor de specialismen kindergeneeskunde en algemene chirurgie lopen een stage op de afdeling Kinderchirurgie. De AGIO kindergeneeskunde werkt gedurende deze periode als zaalarts en is de eerst aanspreekbare voor ouders van de pasgeborenen en kleine kinderen met complexe problemen. De AGIO chirurgie heeft in de kliniek de primaire verantwoordelijkheid voor de grotere kinderen, doet de consulten, en helpt op de polikliniek. De AGIO verricht die behandelingen die binnen zijn/haar capaciteit vallen, en assisteert bij de andere ingrepen. Het KCA heeft opleidingsevoegdheid voor de vervolgopleiding kinderchirurgie.

Opleidingen verpleegkundigen
De kinderchirurgen leveren actieve bijdragen aan het cursorisch onderwijs van verpleegkundigen voor de Kinderaantekening en de Intensive Care- en Neonatologie-opleidingen. Daarnaast worden op de afdelingen regelmatig klinische lessen gegeven.

Visitatierapporten
Eind 2000 zijn de opleidingen chirurgie van AMC en VUMC gevisiteerd, waarbij ook het aandeel van de kinderchirurgie in de opleiding tot chirurg werd betrokken.

Contact

Telefoonnummer:
020 - 566 5693

Faxnummer:

020 - 566 9287

E-mailadres:
kinderchir@amc.uva.nl

Postadres:
Secretariaat
Emma Kinderziekenhuis AMC
Afdeling Kinderchirurgie G8Zuid
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam