De Metamorfose

Tieners Grote Kinderen Chirurgie en Zuigelingen Kinderoncologie

Foto's Mike Bink / OPERA Amsterdam b.v.

De afgelopen jaren is het Emma Kinderziekenhuis AMC ingrijpend vernieuwd. Alle verpleegafdelingen op de achtste etage zijn verbouwd en opnieuw ingericht. Omdat de zorg gewoon moest doorgaan, gebeurde dit in fasen. De verpleegafdelingen schoven één voor één door naar een nieuwe locatie op de achtste en een gedeelte van de zevende etage.
Fase 1: Zuigelingen, Kinderchirurgie en Staf (afgerond in 2010)
Fase 2: Grote Kinderen en Kinderoncologie (afgerond in 2012)
Fase 3: Tieners (afgerond in 2013)
Fase 4: Intensive Care Kinderen, Dagziekenhuis en Staf (afgerond in 2014)
Fase 5: Algemene Voorzieningen = Emma Plein (afgerond 2015)
Vernieuwing
Reden voor de vernieuwing was dat de huidige afdelingen niet meer voldeden aan de eisen van deze tijd. Ouders willen graag meer privacy en voorzieningen, en voor de kinderen is het belangrijk dat ze zoveel mogelijk activiteiten kunnen ontplooien. Vooral bij langdurige en herhaalde opnames (chronisch zieken) is het van belang de aansluiting met thuis, school en vrienden niet te verliezen. Vanuit die gedachte proberen we het kinderziekenhuis optimaal in te richten voor opgroeiende kinderen.

Sponsoring
In het Emma staan de kinderen met hun ouders en andere gezinsleden centraal. Het is immers belangrijk voor het herstel, dat het gewone leven van de zieke kinderen zoveel mogelijk doorgaat en dat zij het contact met de buitenwereld niet verliezen. Hiervoor zijn in het kinderziekenhuis bijzondere voorzieningen gecreëerd. De zorgvernieuwing kon worden gerealiseerd dankzij financiële support van de Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis AMC en het Ronald McDonald Huis AMC Amsterdam.

Stand van zaken
Eind januari 2010 nam de eerste verpleegafdeling, de afdeling Chirurgie en Zuigelingen, zijn intrek in de nieuwe locatie op H7 Zuid. De Stafafdeling (stafartsen en stafsecretariaten) verhuisden die maand naar H7 Noord.

In april 2012 verhuisden de patiënten en medewerkers van de afdeling Kinderoncologie naar hun nieuwe locatie op F8-Zuid. En begin juni 2012 werd de nieuwe afdeling Grote Kinderen op G8 Noord in gebruik genomen. De nieuwe afdeling Tieners op F8 Noord was begin 2013 gereed, evenals het eerste deel van de "Parade": de doorgang tussen G8 en F8 met een lounge voor ouders en een speelplein voor de kinderen.

De afdeling Intensive Care Kinderen is begin juni 2014 verhuisd naar de nieuwe locatie op H8 Zuid. In 2015 volgde de verbouwing van de Algemene Voorzieningen, het Emma Plein genaamd.

Op 7 oktober 2015 opende Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander het vernieuwde Emma Kinderziekenhuis AMC. Het Emma vierde tevens het 150-jarig bestaan.


Informatie
Lees meer over de Metamorfose:

Plattegrond Emma Kinderziekenhuis
Plattegrond Emma Kinderziekenhuis


Contact

Lees meer over de patientenzorg


Afspraken polikliniek:
020 - 566 8000

PR-bureau EKZ:
020-5662131
emma@amc.nl

Adres:
EKZ/AMC
Meibergdreef 9
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam