EKZ/Kindergeneeskunde

 • Lager IQ door zuurstofgebrek

  2012-02-01: Méér kans op een lager IQ, op stil en teruggetrokken gedrag, op een lagere kwaliteit van leven. Kinderen met sikkelcelziekte hebben meer cognitieve en psychosociale problemen dan gezonde leeftijdsgenoten. Het idee was dat hersenschade hiervoor verantwoordelijk is. Promovenda Channa Hijmans vond vooral een sterke samenhang met hun hemoglobinegehalte.

  Lees meer
 • De wederopstanding van de moedermelkbank

  2012-02-01: Eind vorig jaar ging de moedermelkbank van het AMC en het VUmc van start. De gedachte is dat vooral veel te vroeg geboren baby’s beter af zijn met donormelk als hun eigen moeder niet in staat is om borstvoeding te geven. Onderzoek moet uitwijzen wat de voordelen zijn.

  Lees meer
 • Meer licht op raadselachtige hartziekte

  2012-01-01: Er is meer duidelijkheid over het ontstaan van de ziekte van Kawasaki. Dit is een zeldzame, zeer ernstige afwijking van de hartvaten bij jonge kinderen die al in de puberteit tot een hartinfarct kan leiden. Een onderzoeksteam onder leiding van Taco Kuijpers, hoogleraar Kinderimmunologie, vond samen met researchers uit zes landen identieke afwijkingen in de genen van tweeduizend zieke kinderen.

  Lees meer
 • Wikken en wegen zonder protocol

  2011-01-01: Wikken en wegen zonder protocol Een beslissing om de behandeling van een ernstig ziek kind te beperken of te staken, vergt altijd instemming van de ouders. Dat heeft de wetgever bepaald, maar zonder te vermelden wanneer en in welke mate die ouders bij het besluitvormingsproces betrokken moeten worden. Hoe ziet de alledaagse klinische werkelijkheid eruit? Mirjam de Vos onderzocht welke factoren de ouderlijke speelruimte bepalen. Lees verder

  Lees meer
 • Negatieve bruidsschat van de kinderjaren

  2010-12-01: Negatieve bruidsschat van de kinderjaren Mensen met de ziekte van Charcot-Marie-Tooth type 1A krijgen jaar na jaar meer moeite met bewegen. Hun zenuwen worden steeds verder aangetast, was altijd de gedachte. Nu blijkt dat het anders zit. ‘Bij volwassen patiënten is de ziekte vrijwel stabiel. Het grote probleem zit juist in de kinderjaren. Het lijkt er sterk op dat de zenuwen niet goed worden aangelegd’, zegt Camiel Verhamme, neuroloog en klinisch neurofysioloog. Hij promoveert 3 december op het onderwerp. Lees verder

  Lees meer
 • Comeback van een kindertumor

  2010-11-01: De KWF-studiebeurs is natuurlijk geen Nobelprijs, maar toch zijn AMC'ers Lieve Tytgat en Jan Molenaar er erg trots op dat ze de komende jaren elk maar liefst een half miljoen euro krijgen voor hun onderzoek. Ze willen een belangrijke stap voorwaarts zetten bij de behandeling van neuroblastomen. Deze vorm van kanker die vooral kinderen treft onder de zes jaar, is in veel opzichten nog een onbekende ziekte. In zijn ernstige vorm zijn de vooruitzichten slecht. Lees verder

  Lees meer
 • Gezondheidsschade door YouTube

  2010-11-01: Gezondheidsschade door YouTube Het ontwikkelen van een vaccin gaat tegenwoordig met veel technologische hoogstandjes gepaard. Niets lijkt meer onmogelijk. Rino Rappuoli, hoofd Vaccinonderzoek bij Novartis Vaccines and Diagnostics in Siena, leverde daar een belangrijke bijdrage aan. Tijdens de zeventiende Anatomische Les, op 18 november in het Amsterdamse Concertgebouw, uit de Italiaan echter ook zijn bezorgdheid. Er circuleert veel onzin over de gevaren van inentingen. Daardoor daalt het aantal gevaccineerden en kunnen kinderziekten met ernstige complicaties weer de kop opsteken. Lees verder

  Lees meer
 • Nekplooimeting voor iedere zwangere

  2010-11-01: Aangeboren hartafwijkingen kunnen in een vroeger stadium van de zwangerschap herkend worden, stelt promovenda en kindercardiologe Sally-Ann Clur. Zij toont aan dat een eenvoudige echoscopische meting een groot deel van de hartafwijkingen al na de derde maand kan voorspellen. Deze prenatale screening wordt nu maar voor een selecte groep vergoed. Clur pleit ervoor om elke zwangere vrouw een gratis nekplooimeting aan te bieden. Lees verder

  Lees meer
 • Te veel verborgen sikkelcellen

  2010-09-01: Te veel verborgen sikkelcellen Van alle kinderen met sikkelcelziekte is eenderde nooit preventief gescreend op deze aandoening. Die groep krijgt daarom geen optimale zorg, stelt kinderarts-hematoloog Marjolein Peters. Lees verder

  Lees meer
 • Waarschuwende variaties op een traptrede

  2010-09-01: Waarschuwende variaties op een traptrede Minuscule onregelmatigheden in het DNA verraden het risico op een bacteriële hersenvliesontsteking (meningitis), ontdekte neuroloog Matthijs Brouwer. Ook de kans op ernstige complicaties is eraan af te lezen. Als nieuwe meningitispatiënten al op de spoedeisende hulp genetisch kunnen worden gescreend, zou heel wat narigheid te voorkomen zijn. Lees verder

  Lees meer
 • Geen illusies bij babymassage

  2010-04-01: Geen illusies bij babymassage Op veel zuigelingenafdelingen is het goed gebruik om babymassage aan te bieden. Vooral kinderen met een te laag geboortegewicht zouden er baat bij hebben – ze komen sneller op gewicht. Of toch niet? Twee AMC’ers zochten het uit. Hun missie: alle verpleegkundigen aan de wetenschap. Lees verder

  Lees meer
 • Groot worden met verbrandingsovens

  2010-03-01: Groot worden met verbrandingsovens Sinds eind jaren tachtig volgen AMC-onderzoekers moeders en baby’s die in de buurt van verbrandingsovens woonden waar veel dioxine werd uitgestoten. Zelfs twintig jaar later zijn de gevolgen van deze blootstelling nog steeds meetbaar in de kinderen. Promovenda Marike Leijs noteerde onder meer verstoringen in de suikerhuishouding, het afweersysteem, de longfunctie en de schildklierwerking. De meisjes hadden een vertraagde borstontwikkeling. Lees verder

  Lees meer
 • Stamcellen tegen onvruchtbaarheid

  2009-12-01: Stamcellen tegen onvruchtbaarheid Het AMC mag weefsel wegnemen uit de zaadbal van jonge jongens die een ingrijpende behandeling tegen jeugdkanker moeten ondergaan. De kans is zeer groot dat zij later geen kinderen kunnen verwekken doordat hun spermavormende cellen verwoest zijn. Onderzoekers van het Fertiliteitslaboratorium hopen dat zij tegen de tijd dat de jongens een gezin willen stichten, hun vruchtbaarheid kunnen herstellen met uit het weggenomen weefsel opgekweekte spermastamcellen. Lees verder

  Lees meer
 • Golfbreken met Tom en Jerry

  2009-11-01: Golfbreken met Tom en Jerry Kinderen die een hersentumor hebben gehad, houden daar vaak problemen aan over met hun werktempo, hun geheugen en hun concentratie. Eline Aukema en Marieke de Ruiter onderzoeken of het trainen van hersengolfactiviteit met neurofeedback daarbij kan helpen. Lees verder

  Lees meer
 • Systeem voorspelt toekomstige zorg

  2008-06-01: Kinderrevalidatiearts Anke Meester-Delver ontwikkelde een classificatiesysteem dat de extra zorg voorspelt die kinderen met aangeboren aandoeningen in de toekomst nodig zullen hebben. Toepassing van dit ‘Capaciteitenprofiel’ kan ouders meer duidelijkheid geven. Indicatieorganen hebben belangstelling voor het meetinstrument.

  Lees meer
 • Een angstig universum

  2008-05-01: ‘De ouders van nu zijn angstig geworden, ze denken dat hun kind vierentwintig uur per dag bewaakt moet worden, hebben hun zelfvertrouwen verloren en zien overal gevaren opdoemen. Ze storten zich op technische beveiligingen en alarmsystemen, klampen zich vast aan deskundigen die hen alleen maar nog onzekerder maken’, schrijft de Utrechtse hoogleraar Christien Brinkgreve in de essayreeks ‘De Vertrouwenscrisis’. En dat niet alleen. Alles moet perfect zijn: van verjaardagsfeestjes en vakanties tot aan het klaarstomen voor de beste opleidingen. Wiens schuld het is dat ouders geen vertrouwen meer hebben in eigen en andermans kwaliteiten? Niet die van de professionals, betoogt Brinkgreve, maar van de ouders zelf.

  Lees meer
 • Weinig schade bij baby's

  2008-04-01: Door het slikken van medicijnen voorkomen HIV-positieve zwangere vrouwen besmetting van hun baby’s. De kinderen worden na de geboorte goed in de gaten gehouden om mogelijke bijwerkingen van de antivirale middelen op te sporen. Tot nu toe lijken de nadelige gevolgen van de therapie mee te vallen. Internist Mieke Godfried vertelt over de laatste stand van zaken tijdens het symposium ‘HIV: zwangerschap en kinderen – wat valt er te kiezen?’, dat op 4 april in het AMC plaatsvindt.

  Lees meer
 • De anatomie van spugen

  2008-04-01: Menige kersverse ouder wordt er wanhopig van: een baby die steeds maar weer melk opgeeft. Het ophogen van het hoofdeind van het bedje is dan een veelgehoord advies. Dat zet weinig zoden aan de dijk, stelt AMC-onderzoeker Michiel van Wijk van de afdeling Kindergastro-enterologie. Hij vond aanwijzingen voor een betere houding: na de voeding eerst een uur op de rechterzij en daarna op de linkerzij.

  Lees meer
 • Hielprik onthult nieuwe afwijking

  2007-12-01: Een wetenschappelijke primeur vindt niet altijd direct gehoor. Dat bleek toen onderzoekers van de afdeling Kinderendocrinologie iets ontdekten wat nog niemand ooit had opgemerkt. Van een aangeboren aandoening die met de hielprik kan worden opgespoord, blijkt ook een variant te bestaan die onvermoede – blijvende – gevolgen heeft.

  Lees meer
 • Meer licht op blauwe plekken

  2007-06-01: Als een arts een kind met blauwe plekken op het spreekuur krijgt en vermoedt dat het mishandeld wordt, is het belangrijk om te weten wanneer die plekken precies zijn ontstaan. Daarvoor wordt een niet al te nauwkeurige kleurenkaart gebruikt. Fysicus Maurice Aalders werkt nu aan de vervolmaking van een techniek die blauwe plekken betrouwbaar kan dateren met behulp van licht.

  Lees meer

Contact

Lees meer over de patientenzorg


Afspraken polikliniek:
020 - 566 8000

PR-bureau EKZ:
020-5662131
emma@amc.nl

Adres:
EKZ/AMC
Meibergdreef 9
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam