Keurmerken & certificaten

JCI-accreditatie ziekenhuis

Joint Commission International (JCI)

JCI verleent een predicaat als voldaan wordt aan meerdere kwaliteitseisen. De meeste eisen richten zich op (verbetering van) de veiligheid en de kwaliteit van de geboden zorg. In oktober 2012 heeft het AMC als eerste ziekenhuis in Nederland de JCI accreditatie behaald.

Kindgericht ziekenhuis - Gouden Smiley

Gouden Smiley

De Smiley is een kwaliteitskeurmerk voor kindgerichte zorg vanuit het perspectief van het kind en de ouders. Het geeft aan dat de zorg op de afdeling waarvoor de Smiley is toegekend, voldoet aan alle criteria die de stichting Kind en Ziekenhuis daaraan stelt. Het Emma Kinderziekenhuis ontving de Gouden Smiley voor 2013-2016.


Kangoeroe

De Kangoeroe is een een keurmerk voor neonatologieafdelingen die voldoen aan een aantal kwaliteitscriteria. Het keurmerk wordt uitgereikt door de Vereniging van Ouders van Couveuzekinderen (VOC) aan die neonatologieafdelingen die naast uitstekende medische zorg en verpleegtechnische zorg ook oog hebben voor de specifieke wensen van de ouders. De afdeling Neonatologie ontving De Kangaroe voor 2013-2016

Borstvoedingscertificaat

WHO/UNICEF certificaat Zorg voor Borstvoeding

De WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) en UNICEF (het Kinderfonds van de Verenigde Naties) hebben in 1991 het Baby Friendly Hospital Initiative (BFHI) gelanceerd. Het WHO/UNICEF certificaat 'Zorg voor Borstvoeding' biedt een waarborg voor de kwaliteit van zorg. Het Emma Kinderziekenhuis en het Verloscentrum ontvingen dit keurmerk voor 2009-2012 en 2012-2015.

Diversiteit

Keurmerk Etnische Diversiteit

Uitgereikt door PaceMaker in Global Health, een onafhankelijke stichting en kenniscentrum voor gezondheidzorg en etnische diversiteit.