Kwaliteit


Kwaliteit

Het Emma Kinderziekenhuis AMC (het Emma) probeert voortdurend de kwaliteit van zorg en behandeling te verbeteren. Ook het signaleren van knelpunten hoort daarbij. Daarom worden er regelmatig enquêtes, gesprekken en bijeenkomsten gehouden, waarin de ervaringen met het EKZ van ouders en kinderen centraal staan. Deze informatie is belangrijke input voor verbetermaatregelen.

Keurmerken

Het Emma kent verschillende activiteiten op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Bijvoorbeeld de accreditatie (keurmerk) van stamceltransplantatie op de afdeling Kinderoncologie. Daarnaast bestaan er ook onderwerpen die meerdere afdelingen van het Emma betreffen, zoals patiëntveiligheid.

Om een extra impuls te geven aan de kwaliteit en hierover ook extern verantwoording af te leggen, heeft het AMC (en daarbij ook het Emma) in 2012 als eerste ziekenhuis in Nederland de JCI-accreditatie behaald en in februari 2016 de JCI-heraccreditatie (herkeuring vindt elke 3 jaar plaats). JCI staat voor Joint Commission International. Dit is een zware internationale toets op het gebied van zorgkwaliteit en patiëntveiligheid. Alle activiteiten in het ziekenhuis die hiermee te maken hebben, zijn geïnventariseerd, onderzocht en waar nodig verbeterd. We blijven de kwaliteit en veiligheid verbeteren en alle AMC-medewerkers werken hieraan mee.

Een tweede belangrijk accreditatie is de Smiley. De Smiley is een kwaliteitskeurmerk voor kindgerichte zorg vanuit het perspectief van het kind en de ouders. Het geeft aan dat de zorg op de afdeling waarvoor de Smiley is toegekend, voldoet aan criteria die Stichting Kind en Ziekenhuis daaraan stelt. In oktober 2016 heeft het Emma voor de tweede keer de Gouden Smiley ontvangen.
Meer kwaliteitskeurmerken vindt u hier: “keurmerken”.

Veiligheidsmanagement Systeem

Iedere afdeling in het Emma heeft een eigen (multidisciplinaire) veiligheidscommissie die zich bezig houdt met patiëntveiligheid op de afdeling. Ziekenhuizen zijn verplicht te werken met een veiligheidsmanagement systeem (VMS). Belangrijk onderdeel hiervan is het melden en analyseren van incidenten in de patiëntenzorg en het nemen van maatregelen om de gemelde incidenten in de toekomst te voorkomen. Belangrijke voorwaarde is dat het melden van incidenten ‘veilig’ is. ‘Veilig Incident Melden’ staat voor de veiligheid van de melder: bij de analyse en afhandeling van het incident staat nooit de vergissing van de persoon centraal, maar de condities waaronder mensen werken en de wijze waarop de zorg is georganiseerd, de zogenaamde organisatorische- of systeemproblemen. Met het Veilig Incident Melden worden (bijna)incidenten rechtstreeks aan de eigen multidisciplinaire afdelingscommissie gemeld.

Digitaal dossier

Binnen het Emma wordt gewerkt met een digitaal dossier. Het AMC en VUmc hebben gezamenlijk gekozen voor het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) van Epic. Epic bevat onder meer persoonsgegevens, resultaten van onderzoeken, diagnoses en behandelplannen. Ook correspondentie met de huisarts en met eventuele andere zorgverleners wordt in dit dossier bewaard. In het nieuwe EPD worden patiëntgegevens samengebracht die tot nu toe in verschillende digitale systemen stonden. AMC-patiënten krijgen de mogelijkheid om zelf gegevens uit hun dossier in te zien via een digitale toegang: 'Mijn Dossier'. Via Mijn Dossier kunnen zij bijvoorbeeld (adres)gegevens aanpassen, afspraken aanvragen of annuleren, uitslagen bekijken en herhaalrecepten aanvragen. Ook kunnen patiënten berichten uitwisselen met hun behandelteam. Voor meer informatie zie www.amc.nl/web/Mijn-Dossier

Tracer systematiek

In het kader van de accreditatie van de Joint Commission International (JCI) is het AMC gestart met zogenaamde tracers (intern onderzoek naar het goed en betrouwbaar functioneren) om te kijken welke onderwerpen om verbetering vragen. Er worden verschillende tracers uitgevoerd met elk een specifiek aandachtsgebied. Voorbeelden zijn, infectiepreventietracers, medicatietracers en patiënttracers. Bij de patiënttracers bezoeken twee leden van het AMC-tracerteam een afdeling en spreken met een arts en verpleegkundige over onderwerpen zoals patiënt-identificatie, medicatieveiligheid, dossiervoering en infectiepreventie. De resultaten worden na afloop van de tracer doorgegeven aan de afdeling en trendanalyses worden maandelijks besproken. In principe wordt elke afdeling twee keer per jaar bezocht voor een patiënttracer.

Patiëntenmanifest

In het Patientenmanifest voor kinderen en ouders staat beschreven waarop zij in het AMC mogen rekenen. Er is een versie in het Nederlands en in het Engels.

Contact

Lees meer over de patientenzorg


Afspraken polikliniek:
020 - 566 8000

PR-bureau EKZ:
020-5662131
emma@amc.nl

Adres:
EKZ/AMC
Meibergdreef 9
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam