Klinische Genetica

De afdeling Klinische Genetica heeft taken op het gebied van de patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek.

Patiëntenzorg
De patiëntenzorgtaak van de afdeling omvat erfelijkheidsadvisering en diagnostisch genetisch laboratoriumonderzoek. De erfelijkheidsvoorlichting wordt met name verricht op de polikliniek klinische genetica en op de buitenpoliklinieken. Het laboratorium voor genoomdiagnostiek maakt deel uit van de afdeling klinische genetica en heeft als focus ondermeer de diagnostische aandachtsgebieden: Cytogenetica, Cardiogenetica, Neurogenetica, Oncogenetica, Epigenetica, Ophthalmogenetica, Vasculaire genetica en de Genetica van metabole ziekten. (Link naar DNA-diagnostiek).


Onderwijs en opleiding
De afdeling Klinische Genetica biedt onderwijs aan onder andere studenten geneeskunde, studenten verloskunde en huisartsen in opleiding. Geneeskunde studenten kunnen een junior co-assistentschap en een verbredend co-assistentschap lopen op de afdeling.
Op de afdeling kan daarnaast de 4-jarige opleiding tot Klinisch Geneticus, de 2,5-jarige opleiding tot physician-assistent of verpleegkundig specialist en de 4-jarige opleiding tot laboratoriumspecialist klinische genetica worden gevolgd.
Er worden stages verzorgd voor huisartsen in opleiding, artsen voor verstandelijk gehandicapten in opleiding, verloskundigen in opleiding en HLO-studenten.

Meer informatie kunt u hier vinden.

Onderzoek
De afdeling verricht zelf onderzoek, in samenwerking met andere afdelingen, en draagt bij aan ander belangrijke onderzoeksthema's binnen het AMC.
Binnen de afdeling vindt onderzoek plaats naar psychosociale aspecten en risico-communicatie bij kanker; de rol van de epigenetica bij diverse erfelijke aandoeningen, en onderzoek naar neuromusculaire ziekten / ALS, en de oorzaak van zeldzame aanleg- en ontwikkelingsstoornissen.
De afdeling levert o.a. een substantiële bijdrage aan onderzoek binnen AMC op het gebied van cardiomyopathieën, cardiale ritmestoornissen, het Marfan syndroom, en de genetica van voorplanting, neurogenetica, ophthalmogenetica, vasculaire genetica en epigenetica. Ook zijn er al meerder sterke samenwerkingsverbanden met de klinische genetica van het VUMC.

De afdeling Klinische Genetica valt organisatorisch binnen divisie G (Laboratoriumspecialismen AMC). De Klinische Genetica is onder te verdelen in Erfelijkheidsadvisering, Laboratorium Genoom diagnostiek, Laboratorium Research, Core Facility Genomics en Medical Community Patients.