Klinische Genetica

Opleiding tot klinisch geneticus

De afdeling heeft MSRC-bevoegdheid voor de opleiding voor het medisch specialisme Klinische Genetica. De opleiding duurt 4 jaar. Algemene opleidingseisen kunt u vinden op de site van de KNMG. Het uitgebreide lokale opleidingsplan kunt u aanvragen via email bij de opleider of de plaatsvervangend opleider. Opleidingsetalages van de afdeling kunt u bekijken via www.opleidingsetalage.nl

Voor informatie kunt u contact opnemen met de opleider Mw. Dr. C.M. Aalfs of de plaatsvervangend opleider Mw. Dr. E.A. Nannenberg.

Opleiding tot physician assistent of verpleegkundig specialist

Mensen met een HBO-opleiding verpleegkunde kunnen op de afdeling worden opgeleid tot physician assistent of verpleegkundig specialist (het gaat hierbij om een master-opleiding). De opleiding duurt twee respectievelijk tweeënhalf jaar en leidt op tot genetisch consulent. Het grootste gedeelte van de opleiding bestaat uit het opdoen van ervaring in de klinische praktijk en werkzaamheden op de afdeling klinische genetica.

Daarnaast wordt wekelijks lokaal onderwijs gevolgd en worden stages buiten de afdeling aangeboden. De opleiding wordt afgesloten met een scriptie. Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met de opleider, mw. dr. C.M. Aalfs, klinisch geneticus.

Opleiding tot laboratoriumspecialist

De laboratoria hebben de VKGL bevoegdheid voor de opleiding tot laboratorium specialist klinische genetica (voorheen klinisch moleculair geneticus en klinisch cytogeneticus). De opleiding duurt 4 jaar. (voor opleidingseisen klik hier) Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de opleiders: Dr. A.C. Knegt (Genoomdiagnostiek specialisatie cytogenetica) en of de plaatsvervangende opleider: Prof. Dr. M.M.A.M. Mannens (Genoom diagnostiek specialisatie DNA-Diagnostiek)

Studie geneeskunde

Door de afdeling klinische genetica worden colleges verzorgd in verschillende blokken in het eerste en tweede studiejaar van geneeskunde.

Er is een keuzevak klinische genetica voor tweedejaars studenten.

Daarnaast zijn er mogelijkheden voor individuele stages.

Ook verzorgt de afdeling junior co-assistentschappen en een keuze co-assistentschap klinische genetica voor geneeskunde studenten.

Studie biomedische wetenschappen

De afdeling participeert in een 4 weekse cursus Moleculaire Genetica. Coördinator: Prof. Dr. R. Versteeg.

Stages

Cardiologen / klinisch genetici
Cardiologen, klinisch genetici (i.o.) en genetische counselors (uit Nederland of uit het buitenland) kunnen een fellowship volgen van enkele maanden om meer ervaring op te doen in cardiovasculaire genetica. Voor meer informatie klik hier (pdf).

Cardiologists, clinical geneticists and genetic counselors (from The Netherlands and from abroad) can follow a fellowship of 3 months to gain more experience in cardiovascular genetics. For more information click here (pdf).

Artsen voor Verstandelijk gehandicapten (AVG) in opleiding
De afdeling klinische genetica verzorgt een keuzestage voor Artsen voor Verstandelijk gehandicapten (AVG) in opleiding. De stage duurt zes weken. De eerste twee weken bestaan uit een inwerkperiode, tijdens de laatste vier weken ziet de AVGIOS zoveel mogelijk patiënten zelf. Het doel van de stage is om een beeld te krijgen van de relevantie van de klinische genetica in de AVG-praktijk en van de recente ontwikkelingen en mogelijkheden binnen de klinische genetica. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de stageopleider, mw. Dr. A.M. Plomp.

Verloskundigen in opleiding
De afdeling klinische genetica verzorgt een stage voor verloskundigen in opleiding. De stage duurt 1 week. Het doel van de stage is om een beeld te krijgen van de relevantie van de klinische genetica in de verloskundige praktijk en van de recente ontwikkelingen en mogelijkheden binnen de klinische genetica. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de stageopleider, mw. drs. I.B. Mathijssen.

HLO-analist opleiding
Er zijn per jaar enkele stageplaatsen voor analisten in opleiding (HLO) beschikbaar. Voor informatie kunt u contact opnemen met de coördinator: Mevr. J. Olivier (Cytogenetica) en Mw. Dr. J. Bliek (DNA-Diagnostiek) (kg_dna@amc.uva.nl).

Laboratoriumstages en cursussen
De cursus stralingshygiëne wordt mede verzorgt door het DNA-Diagnostiek laboratorium. Verder leveren de laboratoria een bijdrage aan de opleiding tot klinisch genetici, klinisch biochemici voornamelijk in de vorm van laboratoriumstages. Dergelijke laboratoriumstages worden ook verzorgd voor studenten geneeskunde, medisch biologen, studenten landbouwuniversiteit, genetisch consulenten en HLO studenten. Voor informatie kunt u contact opnemen met Dr. A.C.Knegt en Prof. Dr. M.M.A.M.Mannens.