DNA-diagnostiek

English

Informatie over aanvraag DNA diagnostiek
Informatie over benodigd onderzoeksmateriaal, bewaarcondities en verzending  staat aangegeven bij de desbetreffende bepalingen.
 
Doorlooptijd en spoedonderzoek
De doorlooptijden van DNA diagnostische bepalingen staan aangegeven bij de desbetreffende bepalingen. Wanneer er met spoed diagnostisch onderzoek moet worden verricht, moet er eerst overlegd worden met een staflid. Bij een spoedaanvraag wordt u geïnformeerd als de uitslagen vertraagd zijn. Mocht bij routineonderzoek door buitengewone omstandigheden de doorlooptijden niet gehaald worden, zal contact worden opgenomen met de aanvrager.
 
Kostenindicatie
DNA diagnostiek valt onder de Wet Bijzondere Medische Verrichtingen (WBMV) en wordt gedeclareerd bij de ziektekostenverzekering van de patiënt.

DNA-diagnostiek is mogelijk voor de volgende ziekte groepen:

(Klik op de aandoening voor meer informatie)

Voor een compleet overzicht op alfabetische volgorde klik hier.

Peroxisomale defecten
Mitochondriale vetzuuroxidatiedefecten
Ketolyse defecten
Cholesterol/isoprenoïd biosynthesedefecten
Aminozuur metabolismedefecten
Purine en pyrimidine metabolismedefecten
Koolhydraat afbraakdefecten
Organoacidurieën
Ureum cyclusdefecten
Neurotransmitter metabolismedefecten
Hyperoxalurie
Andere defecten