Laboratorium Genetische Metabole Ziekten (LGMZ)

EnglishHet Laboratorium Genetische Metabole Ziekten (GMZ) is een door CCKL geaccrediteerd en gecombineerd diagnostiek en onderzoekslaboratorium wat zich richt op metabolisme en dan met name in relatie tot erfelijke stofwisselingsziekten. Diagnostiek wordt verricht door drie secties gespecialiseerd in respectievelijk metaboliet-, enzym- en DNA onderzoek. Translationeel en functioneel onderzoek wordt uitgevoerd onder leiding van verschillende Principal Investigators, ieder met een eigen aandachtsgebied (kijk voor details op het research deel van onze website). De Metabolomics Core Faciliteit van het AMC is onderdeel van GMZ en verzorgt metabolomics voor intern en extern contract onderzoek.
Let op! Ons laboratorium is gesloten op de volgende feestdagen.
Materiaal kan worden ingeleverd tot uiterlijk 12:00 de dag voorafgaande aan de feestdag.


Accreditatie Nr. 157

CCKL website