Levercentrum AMC


In het Levercentrum vindt onderzoek en behandeling plaats van mensen met aandoeningen aan de lever en galwegen. De ziektebeelden kunnen uiteenlopen van aangeboren stofwisselingsziekten, virale en auto-immuun gemedieerde ontstekingen van de lever en galwegen, leverschade door gifstoffen, leververvetting, ziekten van de bloedvaten in de lever, tot lever- en galwegtumoren en de gevolgen van vergevorderde leververbindweefseling.

Afspraak op de polikliniek Opname op de verpleegafdeling Overzicht klinische trials


Polikliniek Maag-, Darm- en Leverziekten
Tel: 020 - 566 7480
Mail: polimdl@amc.nl

Polikliniek Leverresearch
Tel: 020 - 566 8468
Mail: leverresearch@amc.nl

Overige contactinformatie