Afdeling

Het specialisme longziekten richt zich op aandoeningen van de luchtwegen, het longweefsel, de longcirculatie en de ademhaling. Het specialisme is onder meer voortgekomen uit de tuberculosebestrijding en heeft daardoor ook de behandeling van tuberculose als kerntaak. Het aantal mensen met longaandoeningen zal de komende jaren verder toenemen. Dit wordt in hoge mate veroorzaakt door de toenemende vergrijzing van onze samenleving. Op sommige terreinen is er daarnaast echter sprake van een absolute toename, zoals in het geval van het optreden van allergische longziekten (astma).

Patiëntenzorg
Huisartsen uit de regio kunnen hun patiënten naar het AMC verwijzen (regionale zorg). Daarnaast krijgt de afdeling verwijzingen vanuit ziekenhuizen uit Noord-Holland en de rest van Nederland (topklinische zorg). De topklinische zorg richt zich op aandoeningen op het vlak van de immunologie,moeilijk behandelbaar astma, COPD, z.g. fijnvlekkige (interstitiële) longafwijkingen-, op cystic fibrosisen pulmonale hypertensie in het bijzonder ten gevolge van chronische longembolieën. Daarnaast heeft de afdeling Longziekten in het AMC een belangrijke consultatieve rol naar de andere medische specialismen.

Onderwijs
De afdeling verzorgt het onderwijs met betrekking tot de longziekten aan studenten Geneeskunde, Medische Informatiekunde en Medische Biologie van de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast wordt onderwijs gegeven ten behoeve van (para)medisch personeel als verpleegkundigen en longfunctie-assistenten. Er zijn 7 artsen in opleiding tot longarts. Voorts worden stages voor in opleiding zijnde internisten en cardiologen verzorgd.

Onderzoek
Het wetenschappelijk onderzoek richt zich in hoofdzaak op op astma, COPD, interstitiële longziekten en pulmonale hypertensie.

Staf
Mevrouw prof. dr. E.H.D. Bel, hoofd afdeling Longziekten. De overige medewerkers staan op de pagina staf.

Contact

Postadres

Academisch Medisch Centrum
Stafsecretariaat Longziekten, kamer F5-258
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam

telefoon: 020-5664356
fax: 020-5669001
e-mail: