Maag-, Darm- en Leverziekten

Geneeskunde
Het onderwijs in maag-, darm-, en leverziekten is geconcentreerd in blok 16 'Voeding en Spijsvertering'. Dit onderwijs vindt plaats in het derde studiejaar. Tijdens de junior-coassitentschappen 'Diagnostische methoden' in het tweede studiejaar kunnen alle studenten gedurende een dag een endoscopische verrichting bijwonen. Het onderwijs aan co-assistenten in de kliniek is geïntegreerd in het co-assistentschap inwendige geneeskunde. Verder is behoort een vierweekste keuze-co-assistentschap tot de mogelijkheden op de afdeling Maag-, Darm- en Leverziekten.

Medische Informatiekunde (MIK)
De afdeling MDL participeert in het onderwijs in Module 1 'Inleiding kliniek' en in onderwijs gedurende praktijkstages.

Geneeskunde

J.F.W.M.Bartelsman

Telefoonnummer:
020 - 566 28097

e-mail:
j.f.bartelsman

MIK


dr.P.Fockens

Telefoonnummer:
020 - 566 4308

e-mail:
p.fockens