Afdeling

De afdeling Medische Microbiologie houdt zich bezig met de wereld van het zeer kleine. Het menselijk lichaam zit vol micro-organismen zoals bacteriën, virussen, parasieten en schimmels. Die kunnen heel nuttig zijn, maar ook schadelijk, en een rol spelen bij verschillende infectieziekten.

Medische Microbiologie richt zich op de rol van schadelijke (pathogene) micro-organismen in het menselijk lichaam. Als artsen willen weten of er sprake is van een infectie, sturen zij lichaamsmateriaal van een patiënt zoals bloed, urine of een huidmonster naar Medische Microbiologie. In een van de vele microbiologische laboratoria onderzoeken microbiologen dat materiaal. Aan de hand van de uitslag kan een diagnose gesteld worden en met een juiste behandeling gestart worden. De microbiologen leveren een bijdrage aan het stellen van de juiste diagnose, maar hebben ook een belangrijke adviserende rol over de behandeling. Zo kunnen zij adviseren een bepaald antibioticum te gebruiken om een infectie zoals een longontsteking of wondinfectie te bestrijden. Ook tijdens de behandeling kunnen zij een rol spelen bij de controle van een genezingsproces.

Laboratoriumafdeling
Medische Microbiologie is een laboratoriumafdeling. De hoofdwerkzaamheden bestaan uit onderzoek naar micro-organismen in verschillende materialen van patiënten zoals bloed, ontlasting of hersenvloeistof (liquor). De microbiologen doen onderzoek naar infecties voor alle afdelingen van het AMC. Patiënten krijgen dus niet direct met de afdeling te maken. Medische Microbiologie speelt vooral op de achtergrond een belangrijke rol. De analisten van de afdeling zijn ook s’ nachts oproepbaar om kweken in te zetten van mogelijk ernstige infectieziekten zoals een hersenvliesontsteking (meningitis) of een longontsteking. Per jaar worden er duizenden patiëntmaterialen onderzocht. In de loop van de tijd heeft de afdeling een grote hoeveelheid materialen en gekweekte bacteriën opgespaard.

De afdeling kent acht onderafdelingen. Op de afdeling werken ruim 160 mensen in verschillende functies zoals analisten (zowel voor patiëntenzorg als voor wetenschappelijk onderzoek), administratief medewerkers, onderzoekers, moleculair biologen, artsen-microbioloog, arts-assistenten en promovendi.


Kwaliteit
De afdeling Medische Microbiologie is voordurend bezig met het in stand houden en het verbeteren van de eigen kwaliteit. De werkzaamheden en vaardigheden van het personeel worden nauwlettend in het oog gehouden. In de hieronder te downloaden verklaring is na te gaan wat de competenties van de afdeling Medische Microbiologie precies zijn.

Competentieverklaring
Competentieverklaring Medische Microbiologie van het AMC

Besmettingsgevaar
De afdeling Medische Microbiologie heeft een breed takenpakket. De afdeling houdt zich bezig met onder andere bacteriologie, virologie en parasitologie. Ook ziekenhuishygiëne is een belangrijk aandachtspunt van de afdeling. De ziekenhuishygiënisten richten zich op het voorkómen en controleren van infecties in het ziekenhuis, zowel bij patiënten als bij medewerkers. Samen met de artsen-microbioloog houden zij nauwlettend in de gaten dat er in het ziekenhuis hygiënisch gewerkt wordt. Ook zijn zij continu bezig met het controleren van besmettingsgevaar in het ziekenhuis. Dat doen zij door onder andere screenings en steekproeven bij patiënten te houden.

Onderwijs
Medische Microbiologie besteedt veel aandacht aan onderwijs en is nauw betrokken bij allerlei onderwijsinitiatieven. Artsen kunnen zich hier verder specialiseren tot arts-microbioloog. De afdeling verzorgt ook verschillende colleges over aan infectieziekten gerelateerde onderwerpen bij de opleidingen Geneeskunde en Medische Informatiekunde. Daarnaast werken er diverse coassistenten en artsen in opleiding (AIOS), als ook stagiaires van diverse laboratoriumscholen zoals de Hogere Laboratorium School (HLO). Verder organiseert Medische Microbiologie allerlei cursussen en opleidingen voor microbiologen en anderen.

Onderzoek
Medische Microbiologie houdt zich bezig met onderzoek in de breedste zin van het woord. In de verschillende laboratoria lopen er allerlei onderzoeken op het gebied van virologie, parasitologie en bacteriologie. Het gaat om zowel fundamenteel als klinisch onderzoek. Medische Microbiologie werkt ook met verschillende moleculaire technieken om bijvoorbeeld DNA of RNA van een ziekteverwekker aan te tonen.

Contact

Bezoekadres
Academisch Medisch Centrum
Afdeling Medische Microbiologie
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam

Tel.nr. secretariaat:
020- 566 4852
Het secretariaat is te vinden in kamer L1-114.

Postadres
Academisch Medisch Centrum
Afdeling Medische Microbiologie
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam