Orthopedie

De afdeling Orthopedie draagt bij aan onderwijs/nascholing van:


  • studenten geneeskunde, fysiotherapie, verpleegkundigen
  • artsen in opleiding tot sportarts, orthopedisch chirurg
  • artsen in opleiding tot huisarts, consultatiebureauarts, kinderarts
  • verkoever- en operatiekamerpersoneel

Dit geschiedt o.a door het verzorgen van hoorcolleges, lijnonderwijs, kleinschalig blokonderwijs, co-schappen, groepsonderwijs en het organiseren van symposia, 'live-surgery' workshops en congressen.