Geneeskunde en Medische Informatiekunde

  • Geneeskunde: co-schappen en stages (juniorco-schap)
  • Opleiding tot medisch specialist

Specialistenopleiding Radiotherapie
Een radiotherapeut is een medisch specialist die na zijn artsexamen een 5-jarige radiotherapeutische opleiding heeft gedaan. De afdelingen radiotherapie van de 8 medische faculteiten en van 1 categoraal kankerziekenhuis hebben een opleidingsbevoegdheid tot radiotherapeut. De opleiding kent een aantal stages buiten de eigen afdeling: chirurgie of inwendige geneeskunde (6 maanden), radiodiagnostiek (3 maanden), stralenveiligheidscursus (1 maand), en vrije verdiepingsstage (6 maanden).
De afdeling Radiotherapie in het AMC heeft 10 opleidingsplaatsen voor radiotherapie (AIOS). De opleiding vindt plaats in samenwerking met de afdelingen radiotherapie van het Vrije Universiteit Medisch Centrum (VUmc) en het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis (AvL). Deze samenwerking komt tot uiting in gemeenschappelijke refereeravonden, afstemming wisseldagen, zelfde opleidingschema's, uitwisseling van arts-assistenten voor super-specialistische stages, en gedeelde onderzoeksprojecten.

Link naar RGS (Specialisten registratie commissie)

Contactpersoon/opleider radiotherapie AMC prof.dr. L.J.A. Stalpers l.stalpers@amc.nl

Waarnemend opleider prof.dr. C.R.N. Rasch c.r.rasch@amc.nl