Revalidatie

De afdeling Revalidatie richt zich op het behandelen van de lichamelijke, psychische en sociaal-maatschappelijke gevolgen van aandoeningen, ziektes of ongeval. Zowel volwassenen als kinderen worden behandeld. Het doel is het dagelijks handelen en maatschappelijk functioneren te verbeteren en patiënten te leren om te gaan met blijvende gevolgen als herstel niet meer mogelijk is.

Aandachtsgebieden
De aandachtsgebieden in de patiëntenzorg van de afdeling zijn spierziekten, gevolgen van beroerte, diabetische voetafwijkingen, aandoeningen van hand- en pols, gevolgen van orgaanaandoeningen en kinderen. Verder worden patiënten gezien met een verscheidenheid aan klachten van het steun- en bewegingsapparaat.

Multidisciplinaire behandeling
De afdeling omvat de disciplines Revalidatiegeneeskunde, Fysiotherapie, Ergotherapie, Logopedie, Maatschappelijk werk en Psychologie. Deze disciplines werken samen in multidisciplinaire behandelingen onder leiding van een revalidatiearts in de polikliniek en in de kliniek. In samenspraak met de patiënt worden de behandeldoelen en de behandeltermijn vastgesteld. De behoeften en wensen van de patiënt zijn uitgangspunt van de behandeling. Elke week houden de behandelteams multidisciplinaire patiëntbesprekingen om de doelen en resultaten van een revalidatietraject te bespreken.

Klinische consulten en behandeling
Bij opgenomen patiënten kunnen er behandelvragen zijn over bijvoorbeeld mobiliteitsproblemen of ademhalingsproblemen. Consulten worden verzorgd door Fysiotherapie, Ergotherapie, Logopedie of Revalidatiegeneeskunde. De verschillende disciplines worden dus in de kliniek ingezet voor alle medische afdelingen.

Gecombineerde spreekuren
Bij Revalidatie zijn er diverse gecombineerde spreekuren in samenwerking met andere specialismen voor patiënten met specifieke aandoeningen.

Behandelteams
De afdeling kent drie gespecialiseerde behandelteams waarin alle zorgactiviteiten zijn ondergebracht. Het gaat om het Neuroteam, het Ortho-traumateam en het Kinderteam. De zorg van de behandelteams omvat de poliklinische revalidatiebehandeling, de consultatie en inzet van behandelaars op alle klinische afdelingen evenals de inzet van paramedici bij spreekuren van andere specialismen in de polikliniek.

Bewegingslaboratorium
De afdeling Revalidatie beschikt over een modern Bewegingslaboratorium. Hier worden geavanceerde analyses uitgevoerd ten behoeve van de patiëntenzorg en onderzoek.

Onderwijs
De afdeling Revalidatie verzorgt onderwijs. Gezien de unieke situatie waarbij de paramedische disciplines Fysiotherapie, Ergotherapie en Logopedie onder de afdeling vallen, wordt onderwijs aan zowel geneeskundestudenten als aan fysiotherapie- en ergotherapiestudenten gegeven. Er vinden stages plaats voor de opleiding tot arts (co-assistenten) en voor de opleidingen fysiotherapie, ergotherapie en logopedie. Daarnaast leidt de afdeling artsen op tot medisch specialist in de Revalidatiegeneeskunde (revalidatieartsen).

Onderzoek
Het wetenschappelijk onderzoek binnen Revalidatie richt zich op de speerpunten in de patiëntenzorg van het AMC. Het onderzoek betreft de kern van de revalidatiebehandeling: het verminderen van beperkingen in het menselijk functioneren.