Sociale Geneeskunde


Het onderzoek en onderwijs van de afdeling Sociale Geneeskunde

Het onderzoek en onderwijs van de afdeling Sociale Geneeskunde van het AMC heeft zijn basis in het wetenschappelijk vakgebied Public Health. Dit vakgebied draait om collectieve bemoeienis met de volksgezondheid en gezondheidszorg. In tegenstelling tot klinische vakgebieden, waarbinnen zorg aan individuele patiënten geleverd wordt, zijn Public Health interventies gericht op de gehele bevolking, of groepen daaruit.

Binnen Public Health is de ambitie van de afdeling Sociale Geneeskunde van het AMC:

  • Het genereren van wetenschappelijke kennis die nodig is om beleid en interventies ter bevordering van de volksgezondheid te ondersteunen (lokaal, nationaal en internationaal). Speciale aandacht gaat uit naar de gezondheidstoestand en zorgbehoeften van mensen van allochtone herkomst en lagere sociaaleconomische groepen.
  • De implementatie van deze kennis in opleiding, beleid en praktijk. De afdeling werkt hiervoor nauw samen met verschillende organisaties in het veld van de Publieke Gezondheidszorg, zoals in het Sarphati Initiatief, de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid regio Noord-Holland en Flevoland. Zie link

Onderzoek

Het onderzoek van de afdeling is primair epidemiologisch en sociaalwetenschappelijk van aard. De afdeling beoogt met onderzoek bij te dragen aan vier thema’s:

  • Een beter begrip van de invloed van maatschappelijke factoren op de volksgezondheid, met speciale aandacht voor sociaal-economische omstandigheden en etnische herkomst.
  • Systematische ontwikkeling en evaluatie van effectieve gezondheidsbevorderende interventies en beleidsmaatregelen die beogen de gezondheid van lagere sociaaleconomische groepen en mensen van allochtone herkomst te verbeteren..
  • Systematische ontwikkeling en evaluatie van interventies die erop gericht zijn de kloof te verkleinen tussen zorgverleners en patiënten uit genoemde bevolkingsgroepen.
  • Een beter begrip van het functioneren van de gezondheidszorg, inclusief gezondheidsrechtelijke aspecten van zorg.

Het merendeel van het onderzoek wordt gefinancierd uit in competitie verworven subsidies van onder meer ZonMw, NWO, collectebusfondsen als de Nederlandse Hartstichting, en de EU. Voor meer informatie over ons onderzoek en de lopende projecten, zie Research.


Onderwijs

De afdeling verzorgt onderwijs binnen de opleiding Geneeskunde in het AMC. Daarnaast verzorgt de afdeling Sociale Geneeskunde onderwijs in de sociaal geneeskundige beroepsopleiding, in het bijzonder door de specialisatie ‘arts maatschappij en gezondheid, ’vrije richting’. Zie link naar Overzicht Medisch Specialistische Opleidingen

Contact

Secretariaat

Telefoon: 020-5661645

E-mail