Sociale Geneeskunde


De afdeling Sociale Geneeskunde speelt een belangrijke rol in het onderwijs aan geneeskundestudenten. In het derde studiejaar coördineert de afdeling samen met de afdeling Huisartsgeneeskunde het blok ‘Ziekte, zorg en samenleving’. In dit blok worden ziekten, het gedrag van patiënten en dat van artsen in een brede, maatschappelijke context geplaatst. Daarnaast wordt in het derde studiejaar het keuzevak 'Global Health' aangeboden. Verder ligt de coördinatie van het longitudinale thema ‘Diversiteit’ in handen van de afdeling Sociale Geneeskunde. Het thema loopt als het ware door alle studiejaren heen. Het doel van ‘Diversiteit’ is om in de verschillende blokken aandacht te besteden aan de diversiteit en verschillen in (epidemiologie van) ziekten en zorg in de samenleving. Ook wordt het coschap Sociale Geneeskunde samen met het Coronel Instituut gecoördineerd. Het drie weken durende coschap zit aan het einde van het tweede jaar van de masteropleiding en bestaat uit universitair onderwijs en een twaalfdaagse stage in de sociaalgeneeskundige beroepspraktijk. Vanzelfsprekend bestaat de mogelijkheid voor een bachelorthesis of een wetenschappelijke stage.

Tevens is de afdeling mede-coördinator van de rode draad Professioneel Gedrag en coördineert zij voor de studie Medisch Informatiekunde demodule 3.2 ‘Tussen zorproces en beleid’.

Verder draagt Sociale Geneeskunde bij aan de ontwikkeling van onderwijs in de sociaal geneeskundige beroepsopleiding. Hiertoe werkt de afdeling samen met the Netherlands School of Public and Occupational Health (NSPOH). De sociaal geneeskundige beroepsuitoefening is ingedeeld in twee hoofdstromen:

  • Maatschappij en Gezondheid (Community Medicine), ingebed in de afdeling Sociale Geneeskunde
  • Arbeid en Gezondheid (Occupational Medicine), ingebed in het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid.

En sinds 2010 is de afdeling Sociale Geneeskunde erkend als praktijkopleiding van de specialistenopleiding Arts Maatschappij & Gezondheid ‘Vrije Richting’ (Onderzoek & Onderwijs).

Voor meer informatie over onderwijs, kunt u zich wenden tot onze onderwijscoördinator: Dr. Ines Rupp, e-mail: i.rupp@amc.nl

Contact

Nita Dewkali
Telefoon: 020-5661645
E-mail