Obstetrie verpleegkundige

Doel:
Het verwerven van kennis, vaardigheden en een beroepsattitude, noodzakelijk om gespecialiseerde verpleegkundige zorg te kunnen verlenen aan patiënten in complexe en hoog complexe situaties op een obstetrische afdeling. De zorg voor de gezonde en zieke zuigeling is hierbij inbegrepen.

Aanvang en duur:
De opleiding start twee keer per jaar in februari en in september en duurt 15 maanden bij fulltime dienstverband.

Toelatingscriteria:
Het diploma verpleegkundige niveau 5 met relevante en recente werkervaring in het verloscentrum.
Verpleegkundigen niveau 4 komen evt in aanmerking mits zij een ruim aantal jaar ervaring als verpleegkundidge hebben.

Theoriedeel:
35 lesdagen van 7-8 lesuren bij De Amstel Academie, het opleidingscentrum van VU medisch centrum.

Overzicht van de modules:
- Introductie
- Zorg voor de zwangere
- Zorg voor de barende
- Zorg voor de kraamvrouw
- Zorg voor de pasgeborene
- Zorg voor de gynaecologische patiënt
- Oriëntatie in de extramurale gezondheidszorg
- De gespecialiseerde verpleegkundige
- De O&G gespecialiseerde verpleegkundige
- Capita selecta

Praktijkdeel:
Intra- en extramuraal stage gelopen bij relevante afdelingen en zorginstellingen.

Overzicht stageplaatsen:
- Zwangeren (6 weken)
- Verloskamers (9 weken)
- Kraamafdeling (4 weken)
- Neonatologie (2 weken)
- Medium Care pasgeborene (2 weken)
- Poli (verloskunde en CVV) (1 week)
- Extramurale gezondheidszorg (5 dagen)

Toetsen:
Schriftelijke -, meerkeuze vragen toetsen, summatieve patientenpresentatie door middel van klinisch redeneren en praktijkleeropdrachten.

Afronding:
Met goed gevolg afleggen van alle onderdelen van de opleiding en na het uitvoeren van een Organisatie & Professie opdracht ten behoeve van kwaliteitsverbetering en deskundigheidsbevordering wordt een certificaat uitgereikt, samen met resultaten overzicht.