Afdeling

Het zwaartepunt van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden op het gebied van het onderwijs is bij het onderwijsinstituut gelegd. Het onderwijsinstituut, dat bestaat uit alle docenten die participeren in het onderwijs van de opleiding, staat onder leiding van een meerhoofdig bestuur. Het bestuur van het onderwijsinstituut is verantwoordelijk voor het (doen) uitvoeren van het onderwijsprogramma van de opleiding, voor ontwikkeling van het curriculum en voor kwaliteitsbewaking.

Het bestuur van het onderwijsinstituut heeft de bevoegdheid tot vaststelling van het onderwijsprogramma en tot vaststelling/wijziging van de onderwijs- en examenregeling. Dit laat de (eind)verantwoordelijkheid van de decaan onverlet. Een aantal kernbeslissingen op het onderwijsgebied blijft dan ook aan diens goedkeuring onderworpen.