Patiëntenvoorlichting en Klachtenopvang

Antwoord op uw vragen

Bij de medewerkers van de afdeling Patiëntenvoorlichting en Klachtenopvang kunt u terecht met uw vragen over ziektebeelden, onderzoeken, behandelingen en patiëntenorganisaties. Het gaat om informatie die aanvullend is op de voorlichting die u van uw behandelaar krijgt. De medewerkers kunnen u ook informeren over procedures en voorzieningen, bijvoorbeeld over de overnachtingsmogelijkheden in de nabije omgeving van het AMC.
U kunt uw vragen telefonisch (020 - 566 3355) of per e-mail stellen. Als u uw vragen per e-mail stelt, worden deze in principe ook per e-mail beantwoord. Menen de medewerkers dat een gesprek beter op zijn plaats is dan zullen zij u - per e-mail – verzoeken telefonisch contact op te nemen met de afdeling Patiëntenvoorlichting en Klachtenopvang.

Opvang van uw klachten

Bent u niet tevreden over uw behandeling, de organisatie of de bejegening in het AMC? Probeer dit dan met de betrokkene(n) te bespreken. Als u dat niet mogelijk is, dan kunt u gebruik maken van de klachtenopvang van de afdeling Patiënten­voorlichting en Klachtenopvang.
Voor het melden van uw klacht kunt u gebruik maken van het webformulier of het papieren formulier dat verkrijgbaar is bij de recepties van het AMC. Op deze formulieren kunt u uw klacht beschrijven en aangeven wanneer de klachtenfunctionaris contact met u kan opnemen. De klachten­functionaris luistert naar uw verhaal en bespreekt met u de verdere mogelijkheden.
Meer informatie over het klachtenbeleid van het AMC vindt u op de website bij het onderwerp 'U bent niet tevreden (klachten en claims)'.

Bereikbaarheid

De afdeling Patiëntenvoorlichting en Klachtenopvang is telefonisch bereikbaar (020 - 566 3355) op werkdagen van 9.00-12.30 uur en van 13.00-15.30 uur. Als de afdeling niet telefonisch bereikbaar is, dan kunt u een voicemailbericht inspreken of een e-mail sturen. Het e-mailadres van de afdeling is patientenvoorlichting@amc.nl.