Inleiden moet na 42 weken zwangerschap

Datum: 16 mei 2013 Datum van 13.00 uur Datum tot 14.00 uur
Promovendus: Cornelia Smeijders
Type: Promoties en oraties
Promotor: Promotores: prof. dr. B.W.J. Mol en prof. dr. S.G. Oei

Cornelia Smeijers: ‘Management of term and post term pregnancy’

Bij vrouwen die 42 weken zwanger zijn, moet de bevalling worden ingeleid en niet worden afgewacht. Inleiden van de bevalling leidt niet tot een grotere kans op een keizersnede, terwijl afwachten de kans vergroot dat de baby in het vruchtwater poept of de schouder van de baby zich na de geboorte niet goed ontwikkelt door problemen bij de geboorte. Dit blijkt uit het proefschrift van Cornelia Smeijers.

Het inleiden van de baring is één van de meest toegepaste interventies bij normaal verlopende zwangerschappen. Smeijers onderzocht vooral de uitkomsten van ingeleide baringen, met name de noodzaak van een keizersnede. Ze constateert dat de ligging van het kind in de baarmoeder niet bepalend is voor het besluit tot een keizersnede. Een echo om de ligging van het hoofd te bepalen heeft geen zin. Ook de Bishop-score (een methode om de cervix (baarmoederhals) te beoordelen) moet gebruikt worden om te beslissen over wel of niet inleiden. Ten slotte stelt ze dat het routinematig gebruik van inwendige drukmeting om de weeënaktiviteit te registreren geen toegevoegde waarde heeft bij ingeleide of gestimuleerde bevallingen.
Plaats en tijd: Aula, 13.00 uur