Snellere regeneratie lever na operatie

Datum: 17 februari 2017 Datum van 14.00 uur Datum tot 15.00 uur
Promovendus: Pim Olthof
Type: Promoties en oraties
Promotor: Promotor: prof. dr. T.M. van Gulik Co-promotores: dr. M. Heger, dr. R.J. Bennink

Pim Olthof: ‘Enhancement of liver regeneration and liver surgery’.

Galzouten spelen een belangrijke rol tijdens lever regeneratie. Levergroei kan worden gestimuleerd met een semisynthetisch galzout. Dit galzout verdubbelt de levergroei na een veel gebruikte techniek om de lever voor een operatie te laten groeien. Dit stelt Olthof in zijn promotie.
Leveroperaties zijn vooral van belang bij patiënten met (uitgezaaide) kanker in de lever. De enige genezingskans is een leveroperatie, maar vaak zijn de mogelijkheden beperkt, omdat er voldoende lever achter moet blijven om leverfalen te voorkomen. Dit proefschrift is een stap naar veiligere leveroperaties, door vóór de operatie de restleverfunctie te vergroten, tijdens de operatie de schade te beperken, en na de operatie de regeneratie van de lever te stimuleren. Hierdoor kunnen in de toekomst mogelijk meer mensen worden behandeld.
De lever is het enige orgaan dat kan regenereren. Dit proces is voor patiënten essentieel om te kunnen herstellen na hun leveroperatie. Indien het mogelijk is de regeneratie te versterken of versnellen zouden patiënten meer uitgebreide operaties kunnen ondergaan met minder complicaties. Olthof heeft uitgezocht of regeneratie kan verbeteren of versnellen door schade tijdens de operatie te verminderen of door de regeneratie vooraf te stimuleren.
Tevens werd een nieuwe operatietechniek onderzocht (ALPPS), waarin snelle groei van de lever uitgebreide operaties mogelijk maakt. Deze techniek, die in de wereld met groot enthousiasme werd ontvangen, bleek tijdens de operatie veel complicaties te veroorzaken en het is onduidelijk hoe effectief de ingreep is. De complicaties komen mogelijk doordat ALPPS wel sterke levergroei veroorzaakt, maar de leverfunctie niet zo snel toeneemt.
Plaats en tijd: Agnietenkapel, 14.00 uur