Van je familie moet je het hebben

Datum: 23 maart 2017 Datum van 16.00 uur Datum tot 17.00 uur
Type: Promoties en oraties

Ter gelegenheid van zijn benoeming tot buitengewoon hoogleraar Klinische Ophthalmogenetica houdt prof. dr. C.J.F. Boon zijn oratie met als titel: ‘Van je familie moet je het hebben’.

Het oog is een extreem gespecialiseerd orgaantje dat uit onderdelen bestaat die perfect op elkaar afgestemd moeten zijn om goed te werken. Dit gaat dan ook regelmatig mis: Nederland telt ruim 150 duizend ernstig slechtziende en blinde mensen, en één miljoen Nederlanders hebben een oogziekte die tot ernstige slechtziendheid kan leiden.
In Nederland zijn verder vele duizenden jongeren onder de 25 jaar getroffen door erfelijke oogziekten, die nog niet behandelbaar zijn. De klinische ophthalmogenetica bestudeert de klinische en genetische kenmerken van genetisch bepaalde oogziekten zodat in de toekomst behandeling wél mogelijk wordt.
Door de stormachtige ontwikkelingen op genetisch, technisch en chirurgisch gebied, waarin Nederland een voortrekkersrol vervult, wordt de diagnostiek en zorg voor patiënten met erfelijke oogziekten steeds beter, complexer en uitdagender. De combinatie van een voor onderzoek en chirurgie toegankelijk orgaan, dat tegelijk relatief afgeschermd is van de rest van ons lijf, maakt het oog een ideale kandidaat voor geavanceerde behandelingen, zoals gentherapie en stamceltherapie.
Plaats en tijd: Aula,16.00 uur