Introductie

AMC kunststichting heeft als doelstelling de kunstcollectie van het AMC uit te breiden en hedendaagse kunst in de openbare ruimten van het AMC te presenteren. Daartoe ontplooit de kunststichting een aantal activiteiten om fondsen te verwerven.

Job Koelewijn | Zonder titel | 2001 | digitale aquarelprint | 90 x 120 cm
Job Koelewijn | Zonder titel | 2001 | digitale aquarelprint | 90 x 120 cm


Wie door het AMC loopt, maakt tegelijkertijd een wandeling door de naoorlogse Nederlandse kunstgeschiedenis. Het gebouw ademt kunst. Het AMC heeft sinds haar ontstaan in 1981 een indrukwekkende kunstcollectie opgebouwd. Inmiddels omvat de collectie ruim 6000 kunstwerken omvat van Nederlandse hedendaagse kunst na 1945. Overal in het gebouw is de kunst aanwezig. Er zijn drie expositieruimten waar regelmatig exposities worden georganiseerd.

De kunstcollectie vormt een wezenlijk onderdeel van de identiteit van het AMC, waarmee het AMC zich nationaal en internationaal onderscheidt. Net zoals het AMC zich voortdurend ontwikkelt, ontwikkelt ook de collectie zich voortdurend. Het kunstbeleid van het AMC spitst zich al sinds de bouw van het huidige gebouw toe op het verfraaien van de afdelingen, werkkamers en openbare ruimten om een prettig werkklimaat te scheppen voor patiënten en medewerkers.

Voor meer informatie kunt u kijken op de AMC kunstsite en ons volgen op Facebook.

Hoe steunt u ons?
AMC kunststichting is officieel een culturele ANBI, wat betekent dat de stichting een Algemeen Nut Beogende Instelling is, actief op cultureel gebied. We zijn erg blij met deze erkenning.
De ANBI-status voorziet in enkele directe belastingvoordelen, de stichting betaalt bijvoorbeeld bij erfenissen en andere schenkingen geen erf- of schenkbelasting. Met andere woorden: een geschonken bedrag kan volledig besteed worden aan het uitbreiden en presenteren van kunst in de openbare ruimten van het AMC.

Donateurs van culturele ANBI’s hebben vanaf 2012 een extra belastingvoordeel omdat bovenop de aftrek die geldt voor ANBI status een extra giftenaftrek geldt voor de culturele status. Wij informeren u hier graag over.

Zie ook de website van de Belastingdienst.


Telefoonnummer:
020 - 5663332

Meer informatie:
kunstzaken@amc.nl

Postadres:
AMC Kunststichting
Postbus 22660 CO-229
1100 DD Amsterdam

KvK nummer:
41213537

BTW nummer:
8054.15.646.B.01