Organisatie

Het bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende leden:

Dhr. J.B. van Goudoever voorzitter
Mevr. F. van den Maagdenberg lid
Dhr. F.R. van den Bosch lid
Dhr. E. Spek lid
Dhr. M.J. Heineman lid

Directie
Sabrina Kamstra

Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuursfunctie. De directeur ontvangt geen vergoeding en heeft een dienstbetrekking bij het AMC als Hoofd Kunstzaken. De stichting heeft geen personeel in dienst.


Downloads: