Anna Reynvaanlezing over transmurale zorg


Pionier van de transmurale zorg

Prof. dr. Mary D. Naylor
Prof. dr. Mary D. Naylor

De spreker van dit jaar is prof. dr. Mary D. Naylor, hoogleraar gerontologie aan de Universiteit van Pennsylvania. Zij was in de jaren negentig de grondlegger van onderzoek naar transmurale zorg, toen nog weinig anderen met dit onderwerp bezig waren. Je mag haar met recht een van de pioniers in transmurale zorg noemen. Het baanbrekende onderzoek van haar groep heeft een sterke impuls gegeven aan het denken over de overgang en de begeleiding van ziekenhuis naar thuis. De betekenis van Mary Naylor gaat verder dan haar grote bijdrage aan onderzoek alleen. Ze beweegt zich op het snijvlak van onderzoek en politiek. Door haar verpleegkundig leiderschap heeft veel onderzoek geleid tot nieuw beleid en nieuwe vormen van ketensamenwerking.

De Anna Reynvaan Lezing 2017 wordt mede mogelijk gemaakt door:
- Hogeschool van Amsterdam / Faculteit Gezondheid
- Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
- Bijzijn XL


Een impressie