De Anna Reynvaanprijzen

Het AMC, VUmc en V&VN stellen jaarlijks drie Anna Reynvaanprijzen beschikbaar. Voor elke Anna Reynvaanprijs worden drie inzenders genomineerd. Voorafgaand aan de Anna Reynvaanlezing worden de winnaars bekend gemaakt. De prijzen zijn bedoeld voor een studiereis of stage. Met de instelling van deze prijzen willen de organisatoren duidelijk maken dat verpleegkundige initiatieven niet alleen belangrijk zijn voor de ontwikkeling van het vakgebied, maar bovendien dat deze initiatieven gezien en gewaardeerd worden. De Wetenschaps- en Praktijkprijs zijn € 5000 groot en gaan vergezeld van een sculptuur. De winnaar van de Landelijke Studentenprijs krijgt eveneens een sculptuur, naast een bezoek voor twee studenten aan een internationaal verpleegkundig congres.

Wetenschapsprijs

De Wetenschapsprijs zal gaan naar de beste wetenschappelijke publicatie van een verpleegkundige uit 2016. De jury van de Wetenschapsprijs staat onder voorzitterschap van Prof. dr. Rien de Vos, klinisch epidemioloog, directeur instituut onderwijs en opleiden en decaan Amsterdam School of Health Professions. De jury van de Wetenschapsprijs bestaat verder uit prof. dr. Theo van Achterberg (Radboud Universiteit Nijmegen), dr. Karen Cox (Fontys Hogeschool Eindhoven), Peter J.J. Goossens (Saxion), prof. dr. J.P.H. Hamers (Universiteit van Maastricht), prof. dr. Marieke Schuurmans (Hogeschool Utrecht), en dr. Lilian Vloet (Hogeschool Arnhem en Nijmegen).

Praktijkprijs

De Praktijkprijs, mede mogelijk gemaakt door V&VN, is bestemd voor het beste verpleegkundige initiatief om de patiëntenzorg te verbeteren. De jury van de Praktijkprijs staat onder voorzitterschap van drs. Annamarike Seller-Boersma, verpleegkundig bestuurder divisie Poliklinieken AMC. De jury van de Praktijkprijs bestaat verder uit Adri van Beelen (uitgeverij Bohn Stafleu Van Lochem, uitgever Bijzijn XL), Mathilde Bos (Hogeschool Utrecht), Kyra Jongen (AMC) en Susanne Maassen (Erasmus MC Zorgacademie).

Studentenprijs

De Landelijke Studentenprijs, mede mogelijk gemaakt door V&VN, wordt uitgereikt voor het beste artikel van een of twee hbo-v studenten over het thema van de Anna Reynvaanlezing. Voorzitter van de jury van de Studentenprijs is dr. Corine Latour, opleidingsmanager HBO-V en lector integratie psychiatrische en somatische zorg, Faculteit Gezondheid, HVA. De jury van de Landelijke Studentenprijs bestaat verder uit Edwin Pompe, Ivo de Jong (Programmamanager Somatische Zorg), Jacqueline Dijkstra, Eline de Kok en Robertha Langenberg-Klok


De Wetenschaps- en Praktijkprijs zijn € 5000 groot en gaan vergezeld van een sculptuur. De Landelijke Studentenprijs is een bezoek van twee studenten aan een buitenlands congres, bij voorkeur over het thema van de Anna Reynvaanlezing en gaat ook vergezeld van een sculptuur.
Criteria & inzenden