Kaarten bestellen

Lezers van de Volkskrant
De belangstelling voor De Anatomische Les is dit jaar zo overweldigend dat wij helaas geen verzoeken meer kunnen honoreren voor het bijwonen van de lezing. Het spijt ons u te moeten meedelen dat aanmeldingen nu op een wachtlijst geplaatst worden.

Uiteraard prijzen wij ons gelukkig met zoveel animo voor onze publiekslezing, maar tegelijk is het zeer vervelend en onaangenaam om niet tegemoet te kunnen komen aan de belangstelling die u voor deze Anatomische Les hebt getoond.

Wij hopen dat we u bij een volgende Anatomische Les wel als onze gast in het Concertgebouw kunnen ontvangen en danken u oprecht voor uw interesse in onze lezing.

AMC en VUmc-studenten
De belangstelling voor De Anatomische Les is dit jaar zo overweldigend dat aanmeldingen niet meer direct gehonoreerd kunnen worden. Het spijt ons u te moeten meedelen dat aanmeldingen nu op een wachtlijst geplaatst worden. De ervaring leert evenwel dat gedurende de komende weken door opzeggingen nog plaatsen beschikbaar komen.

AMC en VUmc-studenten kunnen zich online aanmelden voor plaatsing op de wachtlijst van De Anatomische Les. Om een gratis kaart aan te vragen, moet het wachtwoord worden opgegeven dat aan studenten is verstrekt.