HSMR 2014

HSMR 2014 - sterftecijfers

Het Centraal Bureau voor de Statistiek berekent de sterftecijfers van ziekenhuizen. Dit gebeurt op basis van medisch-administratieve gegevens van de ziekenhuizen. Het gaat hierbij om de HSMR, een gestandaardiseerd getal waarbij het aantal overleden patiënten in een ziekenhuis wordt vergeleken met de landelijk gemiddelde ziekenhuissterfte. Bij de berekening hiervan wordt dan rekening gehouden met patiëntenkenmerken zoals leeftijd, zwaarte van de hoofddiagnose en de nevendiagnosen. Maar ook of het acuut opgenomen patiënten betreft of patiënten die vanwege hun complexe ziektebeeld vanuit andere ziekenhuizen worden overgeplaatst naar het AMC.

Over alle ziekenhuizen bekeken is de HSMR gemiddeld 100. De over 2014 berekende HSMR van het AMC is 101. Naast de HSMR publiceert het AMC de sterftecijfers per specialisme, de zogeheten SMR’s. De HSMR over 2014 en 50 gepubliceerde SMR’s over 2012-2014 zijn in onderstaand document te zien.

Download: