HSMR 2015

HSMR 2015 - sterftecijfers

Het Centraal Bureau voor de Statistiek berekent de sterftecijfers van ziekenhuizen. Dit gebeurt op basis van medisch-administratieve gegevens van de ziekenhuizen. Het gaat hierbij om de HSMR, een gestandaardiseerd getal waarbij het aantal overleden patiënten in een ziekenhuis wordt vergeleken met de landelijk gemiddelde ziekenhuissterfte. Bij de berekening hiervan wordt dan rekening gehouden met patiëntenkenmerken zoals leeftijd, zwaarte van de hoofddiagnose en de nevendiagnosen. Maar ook of het acuut opgenomen patiënten betreft of patiënten die vanwege hun complexe ziektebeeld vanuit andere ziekenhuizen worden overgeplaatst naar het AMC.

Over alle ziekenhuizen bekeken is de HSMR gemiddeld 100. De over 2015 berekende HSMR van het AMC is 116. Naast de HSMR publiceert het AMC de sterftecijfers per specialisme, de zogeheten SMR’s. De HSMR over 2015 en 50 gepubliceerde SMR’s over 2013-2015 zijn in onderstaand document te zien.

Download: