People in het AMC

People in het AMC gaat over zorg voor de patiënt én voor de medewerker. De patiënt centraal is één van de thema’s in ons MVO-beleid. Dat wil zeggen dat wij de patiënt meenemen in de beslissingen die er genomen moeten worden en dat we de patiënt goed informeren over de mogelijke keuzes die er zijn. Het AMC streeft nadrukkelijk naar gedeelde besluitvorming, waarbij u meebeslist over de te kiezen behandeling. In het Statement Patiëntenparticipatie heeft het AMC deze uitgangspunten als leidend principes geformuleerd.
Daarnaast betrekken wij de patiënt in de besluitvorming over de inrichting van onze zorgprocessen. Als ‘klant’ kunnen patiënten ons waardevolle informatie geven over hoe onze processen worden beleefd.

Een optimaal werkklimaat is wat wij onze medewerkers toewensen. Dat start met een goede cao. Daarnaast hebben wij scholingsprogramma’s voor medewerkers en leidinggevenden, waaronder ook een NFU-breed programma om de communicatie tussen medewerkers en leidinggevenden te verbeteren. Verder hebben wij een interne arbodienst, die de medewerkers ondersteunt als werken even niet zo makkelijk gaat, preventief medisch onderzoek uitvoert, en arbeidsgerelateerde ziektes probeert te voorkomen. Wij voeren periodiek een medewerkerstevredenheidsonderzoek uit, en ondernemen acties naar aanleiding van de uitkomsten.